BLUE VELVET
BOBBY VINTON

She wore blue velvet
Bluer than velvet was the night
Softer than satin was the light
From the stars

She wore blue velvet
Bluer than velvet were her eyes
Warmer than May her tender sighs
Love was ours

Ours a love I held tightly
Feeling the rapture grow
Like a flame burning brightly
But when she left, gone was the glow of

Blue velvet
But in my heart there'll always be
Precious and warm, a memory
Through the years
And I still can see blue velvet
Through my tears
Lyrics from http://www.pohodar.com

MODRÝ SAMET
BOBBY VINTON

Měla na sobě modrý samet
Modřejší než samet byla noc
Měkčí než satén bylo světlo
z hvězd

Měla na sobě modrý samet
Modřejší než samet byly její oči
Teplejší než květen byly její něžné vzdechy
Láska byla naše

Naši lásku jsem pevně objímal
Pocit uchvácení rostl
Zářivě jako žhnoucí plamen
Ale když odešla, pryč byla jeho záře

Modrý samet
Ale v mém srdci vždycky bude
Vzácná a vřelá vzpomínka
Roky
A stále můžu vidět modrý samet
Skrz mé slzy
Překlad z http://www.pohodar.com