BEER BARREL POLKA
(ROLL OUT THE BARREL)
BOBBY VINTON

There's a garden, what a garden
Only happy faces bloom there
And there's never any room there
For a worry or a gloom there

Oh there's music and there's dancing
And a lot of sweet romancing
When they play the polka
They all get in the swing

Every time they hear that oom-pa-pa
Everybody feels so tra-la-la
They want to throw their cares away
They all go lah-de-ah-de-ay

Then they hear a rumble
on the floor, the floor
It's the big surprise they're waiting for
And all the couples form a ring
For miles around you'll hear them sing...

Roll out the barrel,
we'll have a barrel of fun
Roll out the barrel,
we've got the blues on the run
Zing boom tararrel,
ring out a song of good cheer
Now's the time to roll the barrel,
for the gang's all here

Da-da-da-da, da-da-da-da,
da-da-da-da-da-da-da-da

Then they hear a rumble
on the floor-or-or-or
It's the big surprise they're waiting for
And all the couples they form a ring
For miles around you'll hear them sing

Drree mopado theedo da-da-da-da
Lyrics from http://www.pohodar.com

POLKA PIVNÍHO SUDU
(VYVALTE SUD)
BOBBY VINTON

Tady je zahrada, jaká je to zahrada
Jen šťastné tváře v ní rozkvétají
A není tu žádné místo
pro strachy nebo beznaděj

Oh, je tu hudba a je tu tanec
A spousta sladké romantiky
Když hrají polku
všichni se dostanou do tempa

Pokaždé, když slyší to um-pa-pa
Všichni se cítí na tra-la-la
Chtějí odhodit pryč své starosti
Všichni tančí laj-daj-daj

Pak poslouchají rachot
na parketu, parketu
Je to velké překvapení, na které čekají
A všechny páry dělají kruh
Na míle daleko je uslyšíte zpívat...

Vyvalte sud,
budeme mít mít sud zábavy
Vyvalte sud,
naše smutky jsou na útěku
Cink, bum, tararrel
Zahlahol písni pořádného povzbuzení
Teď je načase vyvalit sud
pro celou partu tady

Da-da-da-da, da-da-da-da,
da-da-da-da-da-da-da-da

Pak poslouchají rachot
na parke-e-e-etu
Je to velké překvapení, na které čekají
A všechny páry, ty dělají kruh
Na míle daleko je uslyšíte zpívat...

Drree mopado theedo da-da-da-da
Překlad z http://www.pohodar.com