WHEN THE SHIP COMES IN
BOB DYLAN

Oh the time will come up
When the winds will stop
And the breeze will cease to be breathin'
Like the stillness in the wind
'Fore the hurricane begins
The hours when the ship comes in.

And the seas will split
And the ship will hit
And the sands on the shoreline
will be shaking
Then the tide will sound
And the wind will pound
And the morning will be breaking.

Oh the fishes will laugh
As they swim out of the path
And the seagulls they'll be smiling
And the rocks on the sand
Will proudly stand
The hour that the ship comes in.

And the words that are used
For to get the ship confused
Will not be understood as they're spoken
For the chains of the sea
Will have busted in the night
And will be buried
at the bottom of the ocean.

A song will lift
As the mainsail shifts
And the boat drifts on to the shoreline
And the sun will respect
Every face on the deck
The hour that the ship comes in.

Then the sands will roll
Out a carpet of gold
For your weary toes to be a-touchin'
And the ship's wise men
Will remind you once again
That the whole wide world is watchin'.

Oh the foes will rise
With the sleep in their eyes
And they'll jerk
from their beds and think they're dreamin'
But they'll pinch themselves and squeal
And know that it's for real
The hour that the ship comes in.

Then they'll raise their hands
Sayin' we'll meet all your demands
But we'll shout
from the bow your days are numbered
And like Pharaoh's tribe
They'll be drownded in the tide
And like Goliath, they'll be conquered.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ LOĎ PŘIPLOUVÁ
BOB DYLAN

Oh, nadejde čas,
v němž větry ustanou
A vánek přestane vát
Jako je nehybný vzduch
předtím, než začne hurikán
Hodiny, kdy loď připlouvá.

A moře se rozdělí
A loď narazí
A písek na pobřeží
se otřese
Pak se rozezvučí příliv
A vítr bude dout
A ráno se rozbřeskne

Oh, ryby se budou smát
zatímco budou plavat z cesty
A racci se bucou usmívat
A skály na písku
budou hrdě stát
V hodině, kdy loď připlouvá

A slova, která se užívají
aby se loď zamotala
Nebudou pochopena, až je budou říkat
Protože řetězy moře
budou tu noc rozbity
A budou pohřbeny
na dně oceánu

Písnička se pozvedne
až se bude skasávat hlavní plachta
A člun bude unášen k pobřeží
A slunce bude mít v úctě
každou tvář na palubě
V hodině, kdy loď připlouvá

Pak písek rozvine
koberec ze zlata
Pro dotek Tvých unavených chodidel
A moudří lodníci
ti ještě jednou připomenou,
že se celý svět dívá

Oh, nepřátelé se pozvednou
se spánkem v očích
A vyskočí
z postelí a budou si myslet, že sní
Ale štípnou se a vykviknou
A uvidí, že to je doopravdy
V hodině, kdy loď připlouvá

Pak zvednou ruce
Říkajíc "Splníme všechny vaše požadavky"
Ale my vykřikneme
z přídě "Vaše dny jsou sečteny"
A jako faraonovy hordy
budou utopeni v přílivu
A jako Goliáš budou přemoženi
Překlad z http://www.pohodar.com