BLOWIN' IN THE WIND
BOB DYLAN

How many roads most a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Yes, how many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn't see?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Yes, how many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VANE VE VĚTRU
BOB DYLAN

Kolik cest musí muž projít
Než ho nazvete mužem?
Kolik moří musí přeletět bílá holubička
Než usne na pobřeží?
Ano, kolikrát musí ještě letět dělové koule
Než budou navždy zakázány?
Odpověď, mí přátelé, vane ve větru
Odpověď vane ve větru.

Ano, kolik let můžou existovat hory
Než budou spláchnuty do moře?
Ano, kolik let můžou nějací lidé existovat
Než jim bude dovoleno být svobodní?
Ano, kolikrát může člověk otočit hlavu
předstírajíc, že se zrovna nedívá?
Odpověď, mí přátelé, vane ve větru
Odpověď vane ve větru.

Ano, kolikrát se člověk musí podívat vzhůru
Než může vidět nebe?
Ano, kolik uší musí jeden člověk mít
Aby slyšel lidský pláč?
Ano, kolik životů to bude stát, než pozná
Že příliš mnoho lidí zemřelo.
Odpověď, mí přátelé, vane ve větru
Odpověď vane ve větru.
Překlad z http://www.pohodar.com