LORD OF THE RINGS
BLIND GUARDIAN

There are signs on the Ring
Which makes me feel so down
There's one to enslave all Rings
To find them all in time
And drive them into darkness
Forever they'll be bound
Three for the Kings
Of the elves high in light
Nine to the mortals
Which cry

I'll keep the Ring full of sorrow
I'll keep the Ring till I die
I'll keep the Ring full of sorrow
I'll keep the Ring till I die

Slow down and I sail on the river
Slow down and I walk to the hill
Slow down and I sail on the river
Slow down and I walk to the hill

And there's no way out

Mordor
Mordor
Mordor

Dark land under Sauron's spell
Threatened a long time
Threatened a long time

Seven rings to the dwarfes
In their halls made of stone
Into the valley
I feel down
One ring to the dark lord's hand
Sitting on his throne
In a land so dark
Where I have to go

I'll keep the Ring
I'll keep the Ring
I'll keep the Ring
I'll keep the Ring
I'll keep the Ring
Till I die

Slow down and I sail on the river
Slow down and I walk to the hill
Slow down and I sail on the river
Slow down and I walk to the hill

Slow down and I sail on the river
Slow down and I walk to the hill
Slow down and I sail on the river
Slow down and I walk to the hill

Lord of the rings
Lyrics from http://www.pohodar.com

PÁN PRSTENŮ
BLIND GUARDIAN

Tady na Prstenu jsou znamení,
která mě nutí cítit se tak nešťastně
Je jeden, který vládne všem Prstenům,
aby je jednou všechny našel
A zavedl je do temnoty
Navždy budou spoutáni
Tři pro Krále
elfů vysoko ve světle
Devět pro smrtelníky,
kteří pláčí

Budu uchovávat Prsten plný smutku
Budu uchovávat Prsten, dokud nezemřu
Budu uchovávat Prsten plný smutku
Budu uchovávat Prsten, dokud nezemřu

Zpomal a já se poplavím po řece
Zpomal a já vysoupím na kopec
Zpomal a já se poplavím po řece
Zpomal a já vysoupím na kopec

A není žádná cesta ven

Mordor
Mordor
Mordor

Temná země pod Sauronovou kletbou
Ohrožená dlouhý čas
Ohrožená dlouhý čas

Sedm prstenů pro trpaslíky
v jejich síních z kamene
Do údolí
Cítím se na dně
Jeden prsten na ruku Temného pána
Sedícího na jeho trůně
V zemi tak temné
Kam musím jít

Budu uchovávat Prsten
Budu uchovávat Prsten
Budu uchovávat Prsten
Budu uchovávat Prsten
Budu uchovávat Prsten
Dokud nezemřu

Zpomal a já se poplavím po řece
Zpomal a já vysoupím na kopec
Zpomal a já se poplavím po řece
Zpomal a já vysoupím na kopec

Zpomal a já se poplavím po řece
Zpomal a já vysoupím na kopec
Zpomal a já se poplavím po řece
Zpomal a já vysoupím na kopec

Pán prstenů
Překlad z http://www.pohodar.com