WORLD OF STONE
BLACKMORE'S NIGHT

Bring to me all of my arrows
Bring to me my crossbow too
I fear we might need them both
Before the night is through

Once a world of glittering hope
This world is not the world we knew
The only light left to shine
Is between me and you

On our own
In a World of Stone
We are not alone

I had once believed in angels
They were everywhere I looked
A gentle hand guiding me
To give more than I took

But I have died a thousand times
Watching all these angels fall
Their lonely eyes haunt me still
We will avenge them all

So bring the mead and bring the ale
To help us face this fight again
Good fortune will shine down on us
Together we will win

And they will never break our spirit
We will never turn and run
And we will rise stronger still
When we stand as one!

So bring to me all of my arrows
Bring to me my crossbow too
I fear we might need them both
Before the night is through
Lyrics from http://www.pohodar.com

SVĚT Z KAMENE
BLACKMORE'S NIGHT

Přines mi všechny mé šípy
Přines mi také mou kuši
Bojím se, že bychom je mohli potřebovat
Než noc skončí

Kdysi svět zářil nadějí
Tento svět není světem, který jsme znali
Jen jediné zářící světlo zbylo
Je mezi mnou a Tebou

Spolu sami
Ve Světě z kamene
Nejsme osamělí

Kdysi jsem věřila v anděly
Byli všude, kam jsem se podívala
Něžná ruka mě vede
Abych dávala víc, než jsem brala

Ale já tisíckrát zemřela
Sledující, jak ti andělé padají
Jejich osamělé oči mě pořád sužují
Pomstíme je všechny

Tak přines medovinu a přines pivo
Aby nám pomohly čelit zase tomuto boji
Dobrá Štěstěna se na nás usměje
Společně zvítězíme

A oni nikdy nezlomí našeho ducha
Nikdy se neobrátíme a neutečeme
A budeme jen sílit
Když staneme jako jeden muž

Přines mi všechny mé šípy
Přines mi také mou kuši
Bojím se, že bychom je mohli potřebovat
Než noc skončí
Překlad z http://www.pohodar.com