WIND IN THE WILLOWS
BLAKMORE'S NIGHT

As I went a walking
One morning in spring
I met with some travelers
On an old country lane
One was an old man
The second a maid
The third was a young boy
who smiled as he said

"With the wind in the willows
The birds in the sky
There´s a bright sun to warm us
wherever we lie...
We have bread and fishes
and a jug of red wine
To share on our journey
with all of mankind."

So I asked them to tell me
their name and their race
So I could remember each smile
on their face
"Our names, they mean nothing...
They change throughout time
So come sit beside us
and share in our wine"

"With the wind in the willows
The birds in the sky
There´s a bright sun to warm us
wherever we lie...
We have bread and fishes
and a jug of red wine
To share on our journey
with all of mankind."

So I sat down beside them
With flowers all around
We ate from a mantle
Spread out on the ground
They told me of prophets
And peoples and kings
And all of the one god who knows everything
"We´re traveling to Gladston
Over England´s green lanes
To hear of men´s troubles
To hear of their pains
We travel the wide world
Over land and the sea
To tell all the people
How they can be free..."

"With the wind in the willows
The birds in the sky
There´s a bright sun to warm us
wherever we lie...
We have bread and fishes
and a jug of red wine
To share on our journey
with all of mankind."

So sadly I left them
On that old country lane
For I knew
that I'd never see them again
One was an old man
The second a maid
The third was a young boy
who smiled as he said...

"With the wind in the willows
The birds in the sky
There´s a bright sun to warm us
wherever we lie...
We have bread and fishes
and a jug of red wine
To share on our journey
with all of mankind."
Lyrics from http://www.pohodar.com

VÍTR VE VRBÁCH
BLAKMORE'S NIGHT

Když jsem se procházela
Jedno jarní ráno
Potkala jsem se s nějakými poutníky
Na staré venkovské cestě
Jeden byl starý muž
Druhá byla dívka
Třetí byl mladý kluk,
který se usmíval a řekl

"S větrem ve vrbách,
ptáky na nebi
Je tu jasné slunce, aby nás zahřálo,
kdekoliv spočineme...
Máme chleba a ryby
a džbán červeného vína
Abychom se na naší cestě rozdělili
s celým lidstvem"

Tak jsem je požádala, aby mi řekli
jejich jména a odkud pochází
Tak bych si mohla vzpomenout
na každý úsměv na jejich tvářích
"Naše jména, ta neznamenají nic...
Mění se v průběhu času
Tak si sedni vedle nás
a poděl se s námi o naše víno."

"S větrem ve vrbách,
ptáky na nebi
Je tu jasné slunce, aby nás zahřálo,
kdekoliv spočineme...
Máme chleba a ryby
a džbán červeného vína
Abychom se na naší cestě rozdělili
s celým lidstvem"

Tak jsem si sedla vedle nich
S květy všude kolem
Jedli jsme z kabátu
Rozprostřeného na zemi
Vyprávěli mi o prorocích
A lidech a králích
A vše o jednom bohu, který ví všechno
"Putujeme do Gladstonu
Po zelených cestách Anglie
Abychom vyslechli lidská trápení
Abychom vyslechli jejich bolesti
Cestujeme širým světem
Po zemi a moři
Abychom řekli všem lidem
Jak mohou být svobodní..."

"S větrem ve vrbách,
ptáky na nebi
Je tu jasné slunce, aby nás zahřálo,
kdekoliv spočineme...
Máme chleba a ryby
a džbán červeného vína
Abychom se na naší cestě rozdělili
s celým lidstvem"

Tak smutně jsem je opustila
Na této staré venkovské cestě
Protože jsem věděla,
že už je nikdy znovu neuvidím
Jeden byl starý muž
Druhá byla dívka
Třetí byl mladý kluk,
který se usmíval a řekl

"S větrem ve vrbách,
ptáky na nebi
Je tu jasné slunce, aby nás zahřálo,
kdekoliv spočineme...
Máme chleba a ryby
a džbán červeného vína
Abychom se na naší cestě rozdělili
s celým lidstvem"
Překlad z http://www.pohodar.com