WAY TO MANDALAY
BLACKMORE'S NIGHT

I wandered down the pathway,
through the misty moor
Like I knew he did
a thousand times before
Voices seem to echo
"Come talk with me a while
Just around the corner,
just another mile..."

I had heard the stories,
her legend served her well
A mystic's myth or fable,
truth or fairy tale
A raggle taggle gypsy,
with a toothless smile
Said "Sit with me my darling,
let's talk a little while..."

And the road goes on,
seeming ever longer
on the Way to Mandalay
And the road goes on,
forever will I wander
on the Way to Mandalay...

The mile went on forever,
the minutes turned to days
Could I have been misguided
by the mystic's ways?
The moment lasts forever,
at least it does for me
Caught between what happened
and what could never be...
Lyrics from http://www.pohodar.com

CESTA DO MANDALAY
BLACKMORE'S NIGHT

Putovala jsem stezkou,
mlhavou pustinou.
Tak, jak jsem věděla, že to dělal on
tisíc let předtím.
Zdá se, že se ozývají hlasy
"Přijď si se mnou na chvilku popovídat
Ještě za roh,
ještě další míle..."

Slyšela jsem příběhy,
její legendy jí dobře pomáhaly.
Tajemný mýtus nebo bajka,
pravda nebo pohádka.
??? ??? Cikán,
s bezzubým úsměvem
Řekl "Sedni si se mnou, moje drahá,
popovídejme si chvilku..."

A cesta pokračuje,
zdá se čím dál delší,
na Cestě do Mandalay.
A cesta pokračuje,
navždy budu putovat,
na Cestě do Mandalay.

Míle pokračovala do nekonečna,
minuty se měnily na dny.
Mohla bych být svedená ze správné cesty,
tajemnými cestami?
Moment trvá navždy,
přinejmenším to dělá pro mě.
Chycen mezi tím, co se stalo
a co by nikdy nemělo být...
Překlad z http://www.pohodar.com