WAITING JUST FOR YOU
BLACKMORE'S NIGHT

They say
that it's always darkest before the dawn
They say
that I must be strong just to carry on
But they don't know
that I would wait my whole lifetime through
Because you know, my love,
that I'd be waiting just for you...

There you stood,
amazing shining for the whole world to see
And I knew
an angel had been sent to watch over me...

So I'll be here
waiting, hoping, dreaming, loving you
Because I know, my love,
that you do love me too
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČEKÁNÍ PRÁVĚ NA TEBE
BLACKMORE'S NIGHT

Říkají,
že nejtemněji je vždycky před svítáním
Říkají,
že musím být silná, jen abych to táhla dál
Ale oni nevědí,
že já bych čekala po celý čas svého života
Protože Ty víš, moje lásko,
že bych čekala právě na Tebe...

Tady jsi stál,
úžasná záře k vidění pro celý svět
A já věděla,
že byl seslán anděl, aby mne opatroval

Tak budu tady
čekající, doufající, snící, milující Tě
Protože vím, moje lásko,
že Ty mne také miluješ.
Překlad z http://www.pohodar.com