VILLAGE ON THE SAND
BLACKMORE'S NIGHT

I saw three ships a-sailing in.
From across the sea.
Strangers were welcome but for curiosity.
But come they did.
And when they did.
Ready they did stand.
And things would never be the same.
In our village on the sand.

When the ships pulled in to dock
the villagers did hide.
When trouble came it usually was brought
upon the tide.
When the pirates disembarked
they were making plans.
And from then on things were not the same.
In our village on the sand.

The smugglers came into our town.
And many sought to run.
I stood my ground bravely
and came face to face with one.
Time and travel on the seas
weathered face and hand.
He was different than others in.
My village on the sand

He told me of the years
he'd spent on the stormy seas.
Then he spoke a poet's words of philosophy.
And when he had to leave again
he asked me for my hand.
And I knew I'd never see again.
My village on the sand
Lyrics from http://www.pohodar.com

VESNICE NA POBŘEŽÍ
BLACKMORE'S NIGHT

Viděla jsem tři lodě, které připlouvaly
přes moře.
Cizinci byli vítání, ale jen ze zvědavosti.
Ale oni připluli.
A když tady byli.
Chtěli tady přistát.
A věci nikdy nebudou jako dřív.
V naší vesnici na pobřeží.

Když lodě vpluly do přístavu,
vesničané se schovali.
Když přišly problémy,
obvykle je spláchl příliv.
Když se piráti vylodili,
začali spřádat plány.
A díky nim už věci nebyly jako dřív.
V naší vesnici na pobřeží.

Lupiči přišli do našeho městečka.
A hledali něco cenného.
Odvážně jsem zůstala stát na místě
a jednomu jsem se postavila tváří v tvář.
Čas a cesty po moři
ošlehaly jeho tvář a ruce.
Byl úplně jiný, než ostatní v
mé vesnici na pobřeží.

Vyprávěl mi o letech,
které strávil na rozbouřených mořích.
Pak začal recitovat filozofické verše.
A když už musel zase jít,
požádal mě o ruku.
A já věděla, že už nikdy neuvidím
mou vesnici na pobřeží.
Překlad z http://www.pohodar.com