STRAWBERRY GIRL
BLACKMORE'S NIGHT

Through the long days of summer
Where the air was as sweet as perfume
We walked through the golden meadows
And danced by the light of the moon

She was a lonely angel
Sitting there by the side of the road
On the edge of the forest
That’s where the wild things grow

Blue skies of promise opened before us
There in her eyes are the dreams of the world
Blue skies of promise rained down upon us
Life is so sweet with a strawberry girl

In her hand was a basket
Sticks and branches were woven as one
She smiled bright like a child
As bright as the afternoon sun

It was filled with her treasures
A whole cradle of nature’s bounty
Wild flowers were chosen
To lay amongst the forest berries

"It’s a great day for a gatherer
You can say that I told you so
In these uncertain days
It’s the simple things you need the most"
Lyrics from http://www.pohodar.com

JAHODOVÁ DÍVKA
BLACKMORE'S NIGHT

Za dlouhých dnů léta,
kdy vzduch byl tak sladký jako parfém,
jsme kráčeli zlatavými loukami
a tančili za svitu měsíce.

Ona byla osamělým andělem,
sedícím tady na straně silnice,
na kraji lesa,
tam, kde rostou divoké věci.

Modré nebe příslibu otevřelo se před námi
V jejích očích jsou sny světa
Modré nebe příslibu sneslo se na nás
Život je tak sladký s jahodovou dívkou

V jejích rukou byl koš
Větvičky a ratolesti byly spleteny do jedné
Usmívala se zářivě jako dítě
Tak zářivě jako odpolední slunce

Bylo to naplněno jejími poklady
Celá kolébka štědrosti přírody
Divoké květiny byly vybrány
k spočinutí mezi lesními plody

"Je to velký den pro sběrače
Můžeš říct, že jsem to říkal
v těch nejistých dnech
Jednoduché věci jsou ty nejpotřebnější"
Překlad z http://www.pohodar.com