OLDE MILL INN
BLACKMORE'S NIGHT

Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink all day and Bill will pay
Down at the Olde Mill Inn

Down at the Olde Mill Inn
The ships are sailing in
We'll drink a toast with Judy our host
Down at the Olde Mill Inn

The moon is full, the bar is too,
when we come to town
We'll have a beer, cause Jerry's here,
so spread the cheer around...

Down at he Olde Mill Inn
The bartenders name is Kim
And with a smile she'll serve in style
Down at the Olde Mill Inn

Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink all day and Bill will pay
Down at the Olde Mill Inn

Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink and play the hours away...
Down at the Olde Mill Inn
Lyrics from http://www.pohodar.com

HOSPŮDKA OLDE MILL
BLACKMORE'S NIGHT

Dole v hospůdce Olde Mill
Budeme se smát a tancovat a zpívat
Budeme pít celý cen a Bill to zaplatí
Dole v hospůdce Olde Mill

Dole v hospůdce Olde MIll
Lodě připlouvají
Budeme si připíjet s naši hostinskou Judy
Dole v hospůdce Olde Mill

Měsíc je plný (v úplňku), lokál také
my přicházíme do města
Dáme si pivko, protože Jerry je tady
Tak noste na stůl

Dole v hospůdce Olde Mill
Naše barmanka se jmenuje Kim
A roznáší stylově s úsměvem
Dole v hospůdce Olde Mill

Dole v hospůdce Olde Mill
Budeme se smát a tancovat a zpívat
Budeme pít celý cen a Bill to zaplatí
Dole v hospůdce Olde Mill

Dole v hospůdce Olde Mill
Budeme se smát a tancovat a zpívat
Budeme pít a hrát celé hodiny
Dole v hospůdce Olde Mill
Překlad z http://www.pohodar.com