PLAY MINSTREL PLAY
BLACKMORE'S NIGHT

Underneath the harvest moon
Where the ancient shadows will play and hide...
With a ghostly tune and the devil´s pride...
"Stranger" whispered all the town
Has he come to save us from Satan´s hand?
Leading them away to a foreign land...

Play for me, minstrel, play
And take away our sorrows...
Play for me, minstrel, play
And we´ll follow...
Hear, listen, can you hear,
The haunting melody surrounding you,
Weaving a magic spell all around you...

Danger hidden in his eyes,
We should have seen it from far away,
Wearing such a thin
disguise in the light of day...
He held the answer to our prayers,
Yet it was too good to be...
Proof before our eyes, yet we could not see...

Play for me, minstrel, play
And take away our sorrows...
Play for me, minstrel, play
And we´ll follow...
Hear, listen, can you hear,
The haunting melody surrounding you,
Weaving a magic spell all around you...
Lyrics from http://www.pohodar.com

HRAJ PĚVČE HRAJ
BLACKMORE'S NIGHT

V měsící sklizně
V němž si starobylé stíny hrají a skrývají
S přízračnou melodií a ďábelskou pýchou...
"Cizinec", šeptají všude v městě
Přišel nás zachránit ze spárů Satana?
Odvede je pryč do cizí země...

Hraj pro mě, pěvče, hraj
A zažeň pryč naše starosti...
Hraj pro mě, pěvče, hraj
A my budeme následovat...
Slyšíš, poslouchej, můžeš slyšet,
Obklopuje Tě strašidelná melodie,
Předivo magických kouzel všude okolo Tebe...

Nebezpečí, skryté v jeho očích,
Měli bychom ho vidět zdaleka,
Nosit takový průhledný
převlek ve světle dne...
Přinesl odpověď na naše modlitby,
Zatím to bylo příliš dobré...
Odolný našim očím, zatím bychom nemohli vidět...

Hraj pro mě, pěvče, hraj
A zažeň pryč naše starosti...
Hraj pro mě, pěvče, hraj
A my budeme následovat...
Slyšíš, poslouchej, můžeš slyšet,
Obklopuje Tě strašidelná melodie,
Předivo magických kouzel všude okolo Tebe...
Překlad z http://www.pohodar.com