MAGICAL WORLD
BLACKMORE'S NIGHT

I called your name out loud in the courtyard,
The crystal I held was like an old friend
The vines crawled the walls
The wind held its breath
But the answer I longed for never came...
Your name, they had said,
was cursed beyond measure,
The families at odds fought
with poisoned tongues
And yet through the dark,
Of blind, bitter hate,
Broke a glittering light of two lover's fate...
Walls built between us,
Miles separate us,
Yet in our hearts, we share the same dream...
Feelings so strong,
We just must carry on,
On to our Magical World...

Destiny called them like a silver poem
They followed the dance
'till the music died out...
Last time they met was on an earth bed
Both knowing they'd meet again in the light...
Walls built between us,
Miles separate us,
Yet in our hearts, we share the same dream
Feelings so strong
We just must carry on,
On to our Magical World...

In our Magical World...
In our Magical World...
Fear not, dear Juliet, your Romeo's calling
He's waiting for you at the end of the song,
This world was too cruel...
for lovers like you,
But here in our hearts you'll always live on...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČAROVNÝ SVĚT
BLACKMORE'S NIGHT

Volala jsem na dvorku hlasitě Tvé jméno,
Krystal, který jsem držela byl jako starý přítel
Psí víno se plazilo po zdi
Vítr vše obestřel svým dechem
Ale odpověď, po které jsem toužila nikdy nepřišla
Tvé jméno, říkali,
bylo nadmíru prokleté,
Rodiny ve sporu bojovaly
jazykem plným jedu
A ještě temnota
slepé, hořké nenávisti,
Zničila zářivé světlo osudu dvou milenců...
Zdi, postavené mezi námi,
Míle, dělící nás,
Ještě v našich srdcích sdílíme stejný sen...
Tak silné pocity,
Musíme jen pokračovat
Do našeho Čarovného Světa...

Osud, zvaný jinými stříbrnou básní
Oddávali se tanci,
dokud hudba neztichla...
Poslední dobou se scházeli na zemi
Oba věděli, že se zase sejdou ve světle
Zdi, postavené mezi námi,
Míle, dělící nás,
Ještě v našich srdcích sdílíme stejný sen...
Tak silné pocity,
Musíme jen pokračovat
Do našeho Čarovného Světa...

V našem Čarovném Světě...
V našem Čarovném Světě...
Neboj se, drahá Julie, Tvůj Romeo volá
On čeká na Tebe na konci písničky,
Tenhle svět byl příliš krutý...
pro milovníka, jakým jsi Ty,
Ale tady v našich srdích budeš pořád žít...
Překlad z http://www.pohodar.com