LORELEY
BLACKMORE'S NIGHT

Merrily we sailed along
Though the waves were plenty strong
Down the twisting river Rhine
Following a song...
Legend's faded storyline
Tried to warn us all
Oh, they called her "Loreley"
Careful or you'll fall...

Oh, the stories we were told
Quite a vision to behold
Mysteries of the seas
in her eyes of gold...
Laying on the silver stone,
such a lonely sight
Barnacles become a throne,
my poor Loreley...

And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...
And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...

You would not believe your eyes,
how a voice could hypnotize
Promises are only lies from Loreley
In a shade of mossy green,
seashell in her hand
She was born the river queen,
ne'er to grace the land...

And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...
And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...

Oh, the song of Loreley
Charms the moon right from the sky...
She will get inside your mind,
lovely Loreley...
When she cries "Be with me
until the end of time"
You know you will ever be
with your Loreley...

And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...
And the winds would cry,
and many men would die
And all the waves would bow
down to the Loreley...
Lyrics from http://www.pohodar.com

LORELEY
BLACKMORE'S NIGHT

Zvesela jsme se plavili
Ačkoliv vlny byly silné víc než dost
Dolů po meandrující řece Rýnu
Následujíc píseň...
Tichnoucí dějová linie legendy
Nás zkoušela všechny varovat
Oh, oni je zvali "Loreley"
Opatrně, nebo padnete...

Oh, všemi příběhy jsme byli osloveni
Vidina docela k spatření
Tajemství moří
v jejích očích ze zlata
Ležící na stříbrném kameni
jaký opuštěný pohled
Vilejši se stávají trůnem
má ubohá Loreley...

A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...
A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...

Nevěřil bys svým očím
jak hlas může hypnotizovat
Sliby od Loreley jsou jen lži
Ve stínu zeleně mechů
Lastura v jejích rukou
Ona byla zrozena jako královna řeky
Aby nikdy nezdobila zemi...

A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...
A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...

Oh, ta píseň Loreley
Vymámí měsíc rovnou z nebe...
Ona se Ti dostane do Tvé mysli
Líbezná Loreley...
Když pláče "Buď se mnou
dokud čas neskončí"
Víš, že vždycky budeš
se svou Loreley...

A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...
A větry budou plakat
a mnoho mužů zemře
A všechny vlny se budou
klanět Loreley...
Překlad z http://www.pohodar.com