LOCKED WITHIN THE CRYSTAL BALL
BLACKMORE'S NIGHT

Here in the spotlight this moment is ours
No one can stop us, we're one with the stars
Here in the spotlight this moment is ours
No one can stop us, we're one with the stars

I feel the waves begin to rise
Far across the oceans deep within your eyes
Silently watching as they fall
I can see the future locked within the crystal ball

Strike up the lightening, hear my prayer
Feel the light electric dancing through the air
Here by the ancient castle walls
Can you see the future locked within the crystal ball

Here in the spotlight this moment is ours
No one can stop us, we're one with the stars
Here in the spotlight this moment is ours
No one can stop us, we're one with the stars

Quiet by nature, standing tall
Old stone circles, they have seen it all
Caught like a ghost in yesterday
shadows down the hall
Are locked within the crystal ball

Fire and water, earth and sky
Mysteries surround us, legends never die
They live for the moment, lost in time
I can hear them call
They're locked within the crystal ball

I feel the waves begin to rise
Far across the oceans deep within your eyes
Silently watching as they fall
I can see the future locked within the crystal ball
Lyrics from http://www.pohodar.com

UZAVŘENI V KŘIŠŤÁLOVÉ KOULI
BLACKMORE'S NIGHT

Tady ve světlech reflektorů je tahle chvíle naše
Nikdo nás nemůže zastavit, jsme jako hvězdy
Tady ve světlech reflektorů je tahle chvíle naše
Nikdo nás nemůže zastavit, jsme jako hvězdy

Cítím jak se počínají zdvíhat vlny
dalekými oceány hluboko ve Tvých očích
Tiše pozorujíc jak se tříští,
můžu vidět budoucnost uzavřenou v křišťálové kouli

Spusťte barevné osvětlení, slyšte mou modlitbu
Vnímejte elektrické světlo tančící vzduchem
Tady při středověkých hradních zdech
Vidíte budoucnost uzavřenou v křišťálové kouli

Tady ve světlech reflektorů je tahle chvíle naše
Nikdo nás nemůže zastavit, jsme jako hvězdy
Tady ve světlech reflektorů je tahle chvíle naše
Nikdo nás nemůže zastavit, jsme jako hvězdy

Tiché od přirozenosti, tyčící se do výše,
staré kamenné kruhy, ty to všechno už viděly
Chycení jako duchové včerejška
stíny dole v hale
jsou uzavřené v křišťálové kouli

Oheň a voda, země a obloha
Obklopují nás tajemství, legendy nikdy neumírají
Žijí pro tu chvíli, ztracené v čase
slyším je volat
Jsou uzavřené v křišťálové kouli

Cítím jak se počínají zdvíhat vlny
dalekými oceány hluboko ve Tvých očích
Tiše pozorujíc jak se tříští,
můžu vidět budoucnost uzavřenou v křišťálové kouli
Překlad z http://www.pohodar.com