HANGING TREE
BLACKMORE'S NIGHT

There have been many tales
Tainted by truth twisted by time
Some choose to forget
Yet it still weaves webs in their minds

And it seems like she's been here forever
Her branches as black as the seas
She's been through it all
By the luck of the draw
She became the old hanging tree

She asked for nothing
Except maybe a little rain
They used her strenght
To help them steal lives away

And she witnessed the sadness and sorrow
To this day she still doesn't know why
But her heart broke
When they came with the rope
To declare her the old hanging tree

Life stranger than fiction
Can make you want to cry
Roots could never stop her
From reaching for the sky

Life stranger than fiction
Can make you want to cry
Roots could never stop her
From reaching for the sky

Those years have all past
Lucky for us lucky for her
Now, children play at her feet
And in her arms she cradles birds
And it seems she's been here forever
These days are the best that she's seen
Still somewhere in the back of her mind
Is the time she was known
as the old hanging tree

Yes, somewhere in the back of her mind
Is the time she was known
as the old hanging tree
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŠIBENIČNÍ STROM
BLACKMORE'S NIGHT

Je mnoho příběhů
poznamenaných pravdou a pokřivených časem
Někteří se rozhodli zapomenout,
však sítě příběhů stále protkávají jejich mysl

A zdá se, že je tady navždy
Její větve černé jako moře
Všechno to překonala
díky kusu štěstí
Stala se starým šibeničním stromem

Nežádala nic
Snad kromě trochy deště
Využili však její sílu
Aby jim pomohla krást životy

Byla svědkem smutku a trápení
Dodnes vlastně neví proč
Ale její srdce pukalo,
když přišli s provazem,
aby ji prohlásili starým šibeničním stromem

Život je podivnější než představy
Může Tě přimět chtít plakat
Kořeny ji nikdy nemohly zadržet,
aby nedosáhla nebe

Život je podivnější než představy
Může Tě přimět chtít plakat
Kořeny ji nikdy nemohly zadržet,
aby nedosáhla nebe

Ty všechny roky se staly minulostí
Naštěsí pro nás, naštěstí pro ni
Teď si u její paty hrají děti
a ona ve svých dlaních chová ptáky
A zdá se, že tady je navždy
Tyhle dny jsou ty nejlepší, jež kdy viděla
Však stále v pozadí její mysli
je čas, kdy byla známá
jako starý šibeniční strom

Ano, někde v pozadí její mysli
je čas, kdy byla známá
jako starý šibeniční strom
Překlad z http://www.pohodar.com