FIRES AT MIDNIGHT
BLACKMORE'S NIGHT

I stood out here once before
With my head held in my hands
For all that I had known of this place
I could never understand…
On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
The stars are out and magic is here…

I wished the seven sisters
Bring to me wisdom of the age
All that's locked within the book of secrets
I longed for the knowledge of the sage…

On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out the magic is here
The stars are out the magic is here…

So, the sisters smiled to themselves
And they whispered as they shone
And it was from that very instant
I knew I would never be alone…

While on the hills
The fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burned at midnight
Stars are out and magic is here
The stars are out and the magic is here…
Many stars were forgotten
Many faded and became ghosts
Still my sisters glittered down from heaven
Always there when I needed them most…

And on the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out and magic is here
The stars are out and magic is here…

I stood here once before
With my head in my hands
For all that I had known of this place
I could never understand

On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŮLNOČNÍ OHNĚ
BLACKMORE'S NIGHT

Jednou už jsem sem vystoupila.
S hlavou v dlaních.
Přes všechno, co jsem věděla o tomto místě.
Nikdy bych nepochopila…
Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

Kéž by mi Sedm sester.
Přineslo moudrost věků.
Vše, co je ukryto v knize tajemství.
Toužila jsem po vědomostech mudrců…

Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

Tak, sestry se na sebe smály.
A šeptaly jako by svítily.
A od té doby to bylo běžné.
Věděla jsem, že nikdy nebudu sama.

I když na kopcích
plály půlnoční ohně.
Pověra byla ve vzduchu.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Mnoho hvězd bylo zapomenuto
Mnoho zmizelo a stalo se duchem
Tiše se moje sestry třpytí dole na obloze.
Vždycky tady, když je moc potřebuju…

A na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

Jednou už jsem sem vystoupila.
S hlavou v dlaních.
Přes všechno, co jsem věděla o tomto místě.
Nikdy bych nemohla pochopit…

Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Překlad z http://www.pohodar.com