RENAISANCE FAIRE
BLACKMORE'S NIGHT

I was told once, by a friend of mine,
She had seen an olden sign,
She said she was not from this time,
And did I feel the same?
So I told her, "Yes", I knew her fear
As I felt the truth draw near
Told her back three hundred years,
Was the time that I held dear...

Gather ye lords and ladies fair,
Come with me to the Renaissance Faire
Hurry now,
We're almost there...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

Through the shroud of mystery,
Turn a page of history,
Feeling more than you can see,
Down at the Renaissance Faire.
Hear the minstrels play their tunes,
They will play the whole night through,
Special songs for me and you,
And anyone whose heart is true...
There's too many stars
for one sky to hold,
Some will fall, others are sold,
As the fields turn to gold
Down at the Renaissance Faire...

Gather ye lords and ladies fair,
Come with me to the Renaissance Faire
Hurry now,
We're almost there...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...
Lyrics from http://www.pohodar.com

DOBA RENESANCE
BLACKMORE'S NIGHT

Jednou jsem byla požádána mou přítelkyní
Ona viděla dávné znamení
Řekla, že není z této doby
A cítím to samé?
Tak jsem jí řekla: "Ano", znala jsem její strach
Zatímco jsem cítila přitažlivost
Řekla jsem jí, že tři sta let nazpět
Byl čas, který mám ráda...

Shromážděte se pěkně, páni a dámy
Pojďte se mnou do doby renesance
Teď spěchejte,
Jsme téměř tam...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...

Přes roušku tajemství
otoč stránkou historie
Cítíc víc, než můžeš vidět
Dole v době renesance
Slyš pěvce, jak hrají své melodie
Budou hrát přes celou noc
Zvláštní písně pro mě a Tebe
A kohokoliv, jehož srdce je věrné...
Je tady příliš mnoho hvězd,
aby je udrželo jediné nebe
Některé spadnou, jiné jsou prodané
Zatímco se pole mění ve zlato
Dole v době renesance

Shromážděte se pěkně, páni a dámy
Pojďte se mnou do doby renesance
Teď spěchejte,
Jsme téměř tam...
Fa, la, la, la, la, la, la,la, la, la...
Překlad z http://www.pohodar.com