DARKNESS
BLACKMORE'S NIGHT

Once upon a dark autumn night
I was so very far from sleep
I longed to walk beneath the stars
Into the wood so dark and deep

Neither myth nor faerie tale
Could keep me from the path to the maze
But eyes upon me I could feel
Hidden in the shadows watching always

Something in the darkness pulled me deeper
Something in the madness eased my mind
Was I awake or was I dreaming
Cut the strings that bind me to mankind

Once while I was sitting in my room
One cold and silver winter’s day
I could hear an otherworldly call
Try as I might
I couldn’t turn away

Somewhere in between the moss and the stone
The wind and the wood became my home
I lay myself upon the green
When the ivy overgrew
I could never leave
Lyrics from http://www.pohodar.com

TEMNOTA
BLACKMORE'S NIGHT

Jedné temné podzimní noci
jsem byla velmi vzdálená spánku
Toužila jsem se jít pod hvězdami
do lesa, tak temného a hlubokého

Ani mýtus, ani pohádka
Mě nemohla odradit od cesty do bludiště
Ale cítila jsem oči, upřené na mě,
vždycky hledící, skryté ve stínech

Něco v temnotě mě táhlo hlouběji
Něco v tom bláznovství ulehčilo mé mysli
Bděla jsem či snila?
Přestřihla jsem provazy, poutající mne k lidstvu?

Jednu chvíli jsem seděla v mém pokoji
V jeden chladný a stříbrný zimní den
Slyšela jsem nadpozemské volání
Zkoušela jsem, co to šlo,
ale nemohla jsem se otočit zpět

Někde mezi mechem a kamenem
Vítr a les se stal mým domovem
Položila jsem se na zeleni
Když se břečťan rozrostl,
nikdy bych nemohla odejít
Překlad z http://www.pohodar.com