CROWNING OF THE KING
BLACKMORE'S NIGHT

Down in the village streets
The air is full of wonder
Fair smiles greet
The crowning of the king…
Come hither, gather round
A joyous time's upon us
The crowning of the king…

Fast away the olde
Time too quickly passes
Shine the light of new
For the crowing of the king…
Come forth those who wish
For change and change becoming
Welcome with every breath
The crowning of the king…

Sweet is the hour and sweeter still
The time we spend together
Celebrate the noble will
The crowing of the king…
To sing and dance and sing again
With honor and with splendour
All from far and near
See the crowning of the king!

Step to the dance of hope
Of courtly wiles and pleasure
As the star of the morn
Shines brightly for the king…
Pray thee lift the veil
From those who came before us
Merriment will prevail
For the crowning of the king…

Sweet is the hour and sweeter still
The time we spend together
Celebrate the noble will
The crowning of the king…
To sing and dance and sing again
With honor and with splendour
All from far and near
See the crowning of the king!

Jesters spin and play
The laughter sounds like music
What a perfect day
For the crowning of the king…

Here in the village streets
The air is full of wonder
Fair smiles greet
The crowning of the king…
Come and see
The crowning of the king!
Lyrics from http://www.pohodar.com

KORUNOVACE KRÁLE
BLACKMORE'S NIGHT

Dole v ulicích vesnice
Je vzduch plný překvapení
Opravdové úsměvy vítají
Korunovaci krále
Přijďte sem, shromážděte se kolem
Před námi jsou radostné časy
Korunovace krále

Rychle pryč se vším starým
Čas plyne tak rychle
Nové světlo září
Na korunovaci krále
Pojďte dál všichni, kdo si přejí
změnu a změna se stane
Vítejte, co vám stačí dech
Korunovaci krále

Sladká nadešla hodina a ještě sladší
Čas, který spolu stravíme
Slavte vzácnou budoucnost
Korunovaci krále
Zpívat a tančit a zase zpívat
Se ctí a s majestátem
Všichni z daleka i z blízka
Se dívají na korunovaci krále!

Nakroč na tanec naděje
Dvorských intrik a rozkoší
Protože ranní hvězda
Září jasně pro krále
Prosím, zvedni závoj
Z toho, co je před námi
Radost zvítězí
Při korunovaci krále

Sladká nadešla hodina a ještě sladší
Čas, který spolu stravíme
Slavte vzácnou budoucnost
Korunovaci krále
Zpívat a tančit a zase zpívat
Se ctí a s majestátem
Všichni z daleka i z blízka
Se dívají na korunovaci krále!

Dvorní šašci se točí a hrají si
Zaznívá smích jako hudba
Jaký bezvadný den
Při korunovaci krále

Tady v ulicích vesnice
Je vzduch plný překvapení
Opravdové úsměvy vítají
Korunovaci krále
Přijďte a dívejte se na
Korunovaci krále!
Překlad z http://www.pohodar.com