THE CLOCK TICKS ON
BLACKMORE'S NIGHT

As the wind chimes play along the breeze
Singing songs to stir the soul,
Rainbow colours entwined in fairytales
On the maypole...
Sing the song of lands from far away,
Other times and another place,
The wind can carry us all away from here
Charmed in her embrace...

Leaves turn to red,
the nights are getting colder,
Seasons will change, the clock ticks on...
Leaves fill the trees
as the days are getting warmer,
Days turn to years, the clocks ticks on...

A cloak and dagger, no fear of freedom
When hearts beat in another time,
Ever changing, the clock ticks on,
If only in your mind...

The wind has died
and the chimes are still again
The trees stand tall
as they cover me in shade
In the mirror a maiden stares at me
As the secret fades...

And though the clock ticks on to the future
It´s in the past my heart will stay
In a time so far away from me
I´ll return someday...
Lyrics from http://www.pohodar.com

HODINY ODTIKÁVAJÍ
BLACKMORE'S NIGHT

Zatímco zvony větru společně s vánkem
Zpívají písně k oživení duše
Barvy duhy spletené v pohádkách
Na májce...
Zpívají píseň o zemích vzdálených
Jiných časech a jiném místě
Vítr může nás může odnést daleko odtud
Začarovaný v jejím objetí...

Listy se barví do červena
Noci jsou chladnější
Změní se období, hodiny odtikávají...
Listy zaplňují stromy,
zatímco dny jsou teplejší,
dny se mění v léta, hodiny odtikávají...

Plášť a dýka, žádný strach ze svobody
Když srdce bijí v jiném času
Stále se měnícím, hodiny tikají
Kdyby to bylo jen v Tvé mysli...

Vítr utichl
a zvony jsou zase tiché
Stromy se tyčí do výšky,
zatímco mne kryjí ve stínu
V zrcadle na mne upřeně hledí dívka
Zatímco tajemství mizí...

A ačkoliv hodiny odtikávají do budoucnosti
Je to má minulost, kde zůstane mé srdce
V časech tak ode mne vzdálených
Jednou se vrátím...
Překlad z http://www.pohodar.com