THE CIRCLE
BLACKMORE'S NIGHT

I've been here for a million years
trough the joy, through the tears
but when I'm gone this will go on
and the circle starts again.

I've watched the mountains rise from dust
Saw the gold return to rust,
I'd cried when the oceans died,
and the circle starts again.

I was here when the world began to turn
Kissed the sun as it started to burn,
The whispering at the reckoning
said: "The Circle starts again"

The moon was rising from above
I caught her eye and thought it was love,
but she turned her back,
the sky went black,
and the circle starts again...

I dance through castles made of stone
Walk the desert sands alone
In the midnight hour you feel the power
and the circle starts again.

Now question falls to you my friend:
No beginning has no end,
will we ever learn?
with the world still turn?
will the circle start again?
Lyrics from http://www.pohodar.com

KRUH
BLACKMORE'S NIGHT

Byl jsem tu po milion let,
přes všechnu radost, přes všechny slzy,
ale až budu pryč, tohle bude pokračovat dál
a kruh začne znovu.

Viděl jsem hory povstat z prachu,
viděl jsem zlato vrátit se v rez.
Plakal jsem, když oceány umíraly
a kruh začíná znovu.

Byl jsem tady, když se svět začal měnit
Políbil slunce a to začalo plát
Šepot během konečného zúčtování
říkající: "Ten Kruh začíná znovu"

Měsíc stoupal z výšin
Zachytil jsem její pohled a myslel, že je to láska,
ale ona se obrátila zády,
nebe zčernalo
a kruh začíná znovu...

Tančím skrz hrady, postavené z kamene
Kráčím sám pouštním pískem
V hodině půlnoční cítíte tu sílu
a kruh začíná znovu

Teď vám položím otázku, mí přátelé:
Bez začátku není konce.
Pochopíme to někdy?
Se světem stále se měnícím?
Začne ten kruh znovu?
Překlad z http://www.pohodar.com