CHRISTMAS EVE
BLACKMORES'S NIGHT

Say goodbye to November
She must be on her way
The cold winds of December
Look like they're here to stay
Me, I´ll just count the snowflakes
As they start to fall
Getting lost in the beauty
The magic of it all...

And our eyes filled with wonder,
As the reindeer take to flight...

It´s Christmas Eve
Bells will ring
Through the town we gather to sing
Christmas Eve has begun
Peace and love to everyone
Light the festive candles
They´ll chase the shadows away
Gathering round the yule log
With handfuls of holly
Winter winds will whisper
Through the shivering pines
Never have the stars
Looked brighter than tonight...

And our eyes filled with wonder,
As the reindeer take to flight...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŠTĚDRÝ DEN
BLACKMORE'S NIGHT

Řekněte sbohem listopadu
Musí být na své cestě
Ke chladným větrům prosince
Podívejte, jak jsou součástí každého dne
Já, já budu jen počítat sněhové vločky,
zatímco začínají padat
Ztrácející se v kráse
Kouzlu toho všeho...

A naše oči naplněné údivem,
zatímco sob se dává v let...

Je Štědrý den
Zvony budou zvonit
Městem, v němž jsme se shromáždili ke zpěvu
Štědrý den začal
Mír a láska každému
Svit svátečních svíček
Ony zahání pryč stíny
Shromáždění okolo vánočního kmene
S hrstí cesmíny
Zimní větry budou šeptat
V chvějících se korunách borovic
Nikdy hvězdy
Nevyhlížely zářivěji, než dnes v noci...

A naše oči naplněné údivem,
zatímco sob se dává v let...
Překlad z http://www.pohodar.com