CASTLES AND DREAMS
BLACKMORE'S NIGHT

Solitaire with a song in her heart
but what a sad song to sing
turned her back on all that she knew
In the hope of a golden ring...

And the rains come down
And the stars fell from the sky
Oh, how dark the night...
It always seems those castles and dreams
Fade with the morning light

Such a sad story
That time loves to tell
Copper coins shine for the sun
From the floor after wishing well

So the jewel of jeopardy
shines with each dangerous step
So unsure of what we've become
What we have and what we have left...
Lyrics from http://www.pohodar.com

HRADY A SNY
BLACKMORE'S NIGHT

Samotářka s písní v jejím srdci,
ale jaká to je smutná píseň ke zpívání
Obrátila se zády ke všemu, co znala,
s nadějí ve zlatý prstýnek...

A deště se řinou
A hvězdy padají z oblohy
Oh, jak temná je noc...
Vždycky se zdá, že tyhle hrady a sny
Zmizí s ranním úsvitem

Jaký je to smutný příběh
Který čas miluje vyprávět
Měděné mince září ke slunci
Ze země poté, co doufaly v lepší budoucnost

Tak klenot nebezpečí
září s každým nebezpečným krokem
Tak nejisté je, čím se staneme
Co máme a co jsme opustili...
Překlad z http://www.pohodar.com