CARTOUCHE
BLACKMORE'S NIGHT

If I share this with you never speak a word
They would never understand if they ever heard
Gemini, Capricorn, rising in the east
Dancing through the witchwood we began to sing...

In between dark and light in the underworld
Wrapped around your finger like a string of pearls
Smiling face, empty hand, 7 golden rings
Dancing through the starlight we began to sing...

Ahh, still I hear the whisper... "Cartouche"

Caramel colored leaves spiral in the air
Diving right into the ground ´round the winding stair
Stories carved out of wood, jester and the king
Dancing through the moonlight, we began to sing

Ahh, still I hear the whisper... "Cartouche"

Memories, black and white, hide behind the glass
In the mirrors and the smoke, it's all fading fast
Written word, turn the card winter into spring
Dancing through the witchwood we began to sing...
Lyrics from http://www.pohodar.com

CARTOUCHE
BLACKMORE'S NIGHT

Když se s Tebou podělím o toto, aniž bych řekl slovo
Nikdy by neporozuměli, kdyby někdy slyšeli
Blíženci, Kozoroh, vycházející na východě
Tančíc přes čarodějný les jsme začali zpívat...

Mezi temnotou a světlem v podsvětí
Obtočené okolo Tvých prstů jako šňůra perel
Usmívající se tvář, 7 zlatých prstenů
Tančíc svitem hvězd jsme začali zpívat...

Ahh, stále slyším šepot... "Cartouche"

Karamelově zbarvené listy krouží ve vzduchu
Letíc přímo k zemi okolo větrného schodiště
Příběhy, vyřezané ze dřeva, šašek a král
Tančíc měsíčním svitem jsme začali zpívat

Ahh, stále slyším šepot... "Cartouche"

Vzpomínky, černé a bílé, skryté za sklem
V zrcadlech a v kouři všechno rychle mizí
Napsaná slova, otoč kartu zimy v jaro
Tančíc přes čarodějný les jsme začali zpívat...
Překlad z http://www.pohodar.com