BLACK VELVET BAND

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Her eyes they shone like the diamonds
You'd think she was queen of the land
And her hair hung over her shoulder
Tied up with a black velvet band.

In a neat little town they call Belfast
Apprenticed to trade I was bound
And many an hour's sweet happiness
I spent in that neat little town.
Till bad misfortune came o'er me
That caused me to stray from the land
Far away from my friends and relations
To follow the black velvet band.

Well, I was out strolling one evening
Not meaning to go very far
When I met with a pretty young damsel
Who was selling her trade in the bar.
When I watched, she took from a customer
And slipped it right into my hand
Then the Watch came and put me in prison
Bad luck to the black velvet band.

Next morning before judge and jury
For a trial I had to appear
And the judge, he said, "You young fellows...
The case against you is quite clear
And seven long years is your sentence
You're going to Van Dieman's Land
Far away from your friends and relations
To follow the black velvet band."

So come all you jolly young fellows
I'd have you take warning by me
Whenever you're out on the liquor, me lads,
Beware of the pretty colleen.
She'll fill you with whiskey and porter
Until you're not able to stand
And the very next thing that you'll know, me lads,
You're landed in Van Dieman's Land.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČERNÁ SAMETOVÁ STUHA

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Její oči, ty zářily jako diamanty
Myslel bys, že je to královna země
A její vlasy visící přes její rameno
Svázané černou sametovou stuhou.

V čistém malém městečku, kterému říkají Belfast
Vězel jsem jako učedník v obchodě
A mnoho hodin sladkého štěstí
Jsem strávil v tomhle čistém malém městě
Až hrozné neštěstí přišlo na mě
Které mě přivedlo pryč ze země
Strašně daleko od mých přátel a blízkých
Pro následování černé sametové stuhy

Dobře, já se venku potuloval jedním večerem
Neměl jsem v úmyslu jít moc daleko
Když vtom jsem se potkal s krásnou mladou kóčou
Která provozovala svou živnost v baru.
Když jsem se díval, obrala zákazníka
A podstrčila mi to do ruky
Pak přišla stráž a strčila mě do vězení
Smůla od černé sametové stuhy.

Příští ráno před soudcem a porotou
Musel jsem se objevit kvůli soudu
A soudce, ten řekl, "Ty mladý kluku..."
Tvůj případ je docela jasný
A sedm dlouhých let je Tvůj rozsudek
Půjdeš do Van Diemenovy země
Strašně daleko od svých přátel a blízkých
Pro následování černé sametové stuhy

Tak přijďte vy všichni veselí mladí kluci
Musím vám dát varování
Kdykoliv budete venku pít, mí kluci
Dejte si pozor na krásné kóči
Opijou vás whiskou a portským
Až nebudete schopní stát
A další věc, kterou si uvědomíte, mí kluci
Že jste se dostali do Van Diemenovy země.
Překlad z http://www.pohodar.com