HONESTY - BILLY JOEL

If you search for tenderness
It isn't hard to find
You can have the love you need to live
But if you look for truthfulness
You might just as well be blind
It always seems to be so hard to give

Honesty is such a lonely word
Everyone is so untrue
Honesty is hardly ever heard
And mostly what I need from you

I can always find someone
To say they sympathize
If I wear my heart out on my sleeve
But I don't want some pretty face
To tell me pretty lies
All I want is someone to believe

Honesty is such a lonely word
Everyone is so untrue
Honesty is hardly ever heard
And mostly what I need from you

I can find a lover
I can find a friend
I can have security
Until the bitter end
Anyone can comfort me
With promises again
I know, I know

When I'm deep inside of me
Don't be too concerned
I won't ask for nothin' while I'm gone
But when I want sincerity
Tell me where else can I turn
Because you're the one that I depend upon

Honesty is such a lonely word
Everyone is so untrue
Honesty is hardly ever heard
And mostly what I need from you
Lyrics from http://www.pohodar.com

UPŘÍMNOST

Když hledáš něžnost
Není těžké ji najít
Můžeš mít lásku, potřebuješ žít
Ale když hledáš pravdomluvnost
Zrovna tak dobře můžeš být slepý
Vždycky se zdá být tak těžké ji dát

Upřímnost je takové osamělé slovo
Každý je tak nepravdivý
Upřímnost je těžko kdy k slyšení
A většinou je tím, co potřebuji od Tebe

Můžu vždycky najít něco
Co jim říct sympatického
Když nosím své srdce na dlani
Ale nechci žádnou krásnou tvář
Aby mi říkala krásné lži
Všechno co chci je někdo, komu bych věřil

Upřímnost je takové osamělé slovo
Každý je tak nepravdivý
Upřímnost je těžko kdy k slyšení
A většinou je tím, co potřebuji od Tebe

Můžu najít milenku
Můžu najít přítele
Můžu najít bezpečí
Dokud nepříjde hořký konec
Někdo mě může utěšit
Zase sliby
Vím, vím

Když jsem hluboko v sobě
Nebuď příliš zaujatá
Nebudu se ptát, když odejdu
Ale když chci upřímnost
Řekni mi, kam jinam se mám obrátit
Protože Ty jsi jediná, na které závisím

Upřímnost je takové osamělé slovo
Každý je tak nepravdivý
Upřímnost je těžko kdy k slyšení
A většinou je tím, co potřebuji od Tebe
Překlad z http://www.pohodar.com