ROCK AROUND THE CLOCK
BILL HALEY AND THE COMETS

One, two, three o'clock,
four o'clock rock
Five, six, seven o'clock,
eight o'clock rock
Nine, ten, eleven o'clock,
twelve o'clock rock
We're gonna rock around the clock tonight

Put your glad rags on,
join me, Hon
We'll have some fun
when the clock strikes one
We're gonna rock around the clock tonight
We're gonna rock, rock, rock,
'til broad daylight
We're gonna rock,
gonna rock around the clock tonight

When the clock strikes two, three and four
If the band slows down we'll yell for more
We're gonna rock around the clock tonight
We're gonna rock, rock, rock,
'til broad daylight
We're gonna rock,
gonna rock around the clock tonight

[Instrumental Interlude]

When the chimes ring five, six, and seven
We'll be right in seventh heaven
We're gonna rock around the clock tonight
We're gonna rock, rock, rock,
'til broad daylight
We're gonna rock,
gonna rock around the clock tonight

When it's eight, nine, ten, eleven too
I'll be goin' strong and so will you
We're gonna rock around the clock tonight
We're gonna rock, rock, rock,
'til broad daylight
We're gonna rock,
gonna rock around the clock tonight

[Instrumental Interlude]

When the clock strikes twelve,
we'll cool off then
Start a'rockin' round the clock again
We're gonna rock around the clock tonight
We're gonna rock, rock, rock,
'til broad daylight
We're gonna rock,
gonna rock around the clock tonight
Lyrics from http://www.pohodar.com

ROCK PO CELÝ DEN
BILL HALEY AND THE COMETS

Jedna, dvě, tři hodiny,
čtyři hodiny rock
Pět, šest, sedm hodin,
osm hodin rock
Devět, deset, jednáct hodin,
dvanáct hodin rock
Budeme tančit rock dneska po celý den

Hoď na sebe své oblíbené hadry,
přidej se ke mně, Hone
Budeme se bavit
až hodiny ukážou jednu hodinu
Budeme tančit rock dneska po celý den
Budeme tančit rock, rock, rock,
dokud se nerozední,
Budeme tančit rock,
rock dneska po celý den

Když hodiny ukážou dvě, tři a čtyři hodiny
Kdyby kapela zpomalila, budeme řvát o víc
Budeme tančit rock dneska po celý den
Budeme tančit rock, rock, rock,
dokud se nerozední,
Budeme tančit rock,
rock dneska po celý den

[Instrumentální mezihra]

Až odzvoní pátá, šestá a sedmá
Budeme právě v sedmém nebi
Budeme dneska tančit rock po celý den
Budeme tančit rock, rock, rock,
dokud se nerozední,
Budeme tančit rock,
rock dneska po celý den

Když je osm, devět, deset a jedenáct taky
Budu silný a tak budu chtít Tebe
Budeme dneska tančit rock po celý den
Budeme tančit rock, rock, rock,
dokud se nerozední,
Budeme tančit rock,
rock dneska po celý den

[Instrumentální mezihra]

Když hodiny ukážou dvanáctou,
tak zchladneme
A začneme dneska tančit rock po celý den
Budeme dneska tančit rock po celý den
Budeme tančit rock, rock, rock,
dokud se nerozední,
Budeme tančit rock,
rock dneska po celý den
Překlad z http://www.pohodar.com