LEARN TO BE LONELY
BEYONCE

Child of the wilderness
Born into emptiness
Learn to be lonely
Learn to find your way in darkness

Who will be there for you
Comfort and care for you
Learn to be lonely
Learn to be your one companion

Never dreamed that out in the world
There are arms to hold you
You've always known
Your heart was on it's own

So laugh in your loneliness
Child of the wilderness
Learn to be lonely
Learn to love life that is lived alone

Learn to be lonely
Learn to be your one companion
Never dreamed that out in the world
There are arms to hold you
You've always known
Your heart was on it's own

So laugh in your loneliness
Child of the wilderness
Learn to be lonely
Learn how to love life that is lived alone
Lyrics from http://www.pohodar.com

UČ SE BÝT SÁM
BEYONCE

Dítě divočiny
Zrozen do prázdnoty
Uč se být sám
Uč se najít svou cestu v temnotách

Kdo tu pro Tebe bude
Pohodlí a péče o Tebe
Uč se být sám
Uč se být svým jediným společníkem

Nikdo o Tobě nesní tam ve vnějším světě
Tady jsou ruce, které Tě podrží
Vždycky jsi věděl
Tvé srdce je osamělé

Tak se směj ve své samotě
Dítě divočiny
Uč se být sám
Už se milovat život, jež je prožívaný v osamění

Uč se být sám
Uč se být svým jediným společníkem
Nikdo o Tobě nesní tam ve vnějším světě
Tady jsou ruce, které Tě podrží
Vždycky jsi věděl
Tvé srdce je osamělé

Tak se směj ve své samotě
Dítě divočiny
Uč se být sám
Už se milovat život, jež je prožívaný v osamění
Překlad z http://www.pohodar.com