PROMISE ME
BEVERLY CRAVEN

You light up another cigarette
And I pour the wine
It's four o'clock in the morning
And it's starting to get light
Now I'm right where I want to be
Losing track of time
But I wish that it was still last night
You look like you're in another world
But I can read your mind
How can you be so far away
Lying by my side
When I go away I'll miss you
And I will be thinking of you
Every night and day just ...

Promise me you'll wait for me
'cos I'll be saving all my love for you
And I will be home soon
Promise me you'll wait for me
I need to know you feel the same way too
And I'll be home, I'll be home soon

When I go away I'll miss you
And I will be thinking of you
Every night and day just ...

Promise me you'll wait for me
'cos I'll be saving all my love for you
And I will be home soon
Promise me you'll wait for me
I need to know you feel the same way too
And I'll be home, I'll be home

Promise me you'll wait for me
'cos I'll be saving all my love for you
And I will be home soon
Promise me you'll wait for me
I need to know you feel the same way too
And I'll be home, I'll be home soon
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLIB MI
BEVERLY CRAVEN

Zapálil sis další cigaretu
A já nalívám víno
Je pět ráno
A začíná se rozednívat
Teď jsem přesně tam, kde chci být
Ztrácím pojem o času
Ale kéž by byla ještě minulá noc
Vypadáš, jako bys byl v jiném světě
Ale já můžu číst ve Tvé mysli
Jak můžeš být tak daleko odtud?
Ležíš po mém boku
Když jdu pryč, stýská se mi po Tobě
A budu na Tebe myslet
Právě každou noc a den...

Slib mi, že na mě počkáš
Protože pro Tebe schovávám všechnu svou lásku
A budu brzy doma
Slib mi, že na mě počkáš
Potřebuju vědět, že to cítíš úplně stejně
A budu doma, budu brzy doma

Když jdu pryč, stýská se mi po Tobě
A budu na Tebe myslet
Právě každou noc a den...

Slib mi, že na mě počkáš
Protože pro Tebe schovávám všechnu svou lásku
A budu brzy doma
Slib mi, že na mě počkáš
Potřebuju vědět, že to cítíš úplně stejně
A budu doma, budu doma

Slib mi, že na mě počkáš
Protože pro Tebe schovávám všechnu svou lásku
A budu brzy doma
Slib mi, že na mě počkáš
Potřebuju vědět, že to cítíš úplně stejně
A budu doma, budu brzy doma
Překlad z http://www.pohodar.com