LEAVE A LIGHT ON FOR ME
BELINDA CARLISLE

Take my hand
Tell me what you're feeling
Understand
This is just the beginning
Although I have to go
It makes me feel like crying
I don't know when I'll see you again

Darling leave a light on for me
I'll be there before you close the door
To give you all the love that you need
Darling leave a light on for me
'cause when the world takes me away
You are still the air that I breathe

I can't explain I just don't know
Just how far I have to go
But darling I'll keep the key
Just leave a light on for me

Yes I know
What I'm asking is crazy
You could go
Just get tired of waiting
But if I lose your love
Torn out by my desire
That would be the one regret of my life

Darling leave a light on for me
I'll be there before you close the door
To give you all the love that you need
Darling leave a light on for me
'cause when the world takes me away
You are still the air that I breathe

Just like a spark lights up the dark
Baby that's your heart
Just like a spark lights up the dark
Baby that's your heart
Just like a spark lights up the dark
Baby that's your heart
Just like a spark lights up the dark
Baby that's your heart

Darling leave a light on for me
I'll be there before you close the door
To give you all the love that you need
Darling leave a light on for me
'cause when the world takes me away
You are still the air that I breathe
Lyrics from http://www.pohodar.com

NECH PRO MNE ROZSVÍCENO
BELINDA CARLISLE

Vem mne za ruku
Řekni mi, co cítíš
Rozuměj
Tohle je jen začátek
Ačkoliv musím jít
Nutí mě to do pocitu pláče
Nevím, kdy Tě zase uvidím

Drahoušku, nech pro mne rozsvíceno
Budu tady dříve, než zavřeš dveře
Abych Ti dala všechnu lásku, kterou potřebuješ
Drahoušku, nech pro mne rozsvíceno
Protože i když mne svět odvádí pryč
Ty jsi vzduch, který dýchám

Nemůžu vysvětlit, že právě nevím
Jak jen daleko musím jít
Ale drahoušku, nechám si klíč
Jen nech pro mne rozsvíceno

Ano, já vím
Co žádám je bláznivé
Mohl bys jít
Právě unavený čekáním
Ale kdybys ztratil svou lásku
Vytržen mou touhou
Bylo by to mou jedinou lítostí mého života

Drahoušku, nech pro mne rozsvíceno
Budu tady dříve, než zavřeš dveře
Abych Ti dala všechnu lásku, kterou potřebuješ
Drahoušku, nech pro mne rozsvíceno
Protože i když mne svět odvádí pryč
Ty jsi vzduch, který dýchám

Docela jako jiskra ozáří temnotu
Miláčku, Tvé srdce je tou jiskrou
Docela jako jiskra ozáří temnotu
Miláčku, Tvé srdce je tou jiskrou
Docela jako jiskra ozáří temnotu
Miláčku, Tvé srdce je tou jiskrou
Docela jako jiskra ozáří temnotu
Miláčku, Tvé srdce je tou jiskrou

Drahoušku, nech pro mne rozsvíceno
Budu tady dříve, než zavřeš dveře
Abych Ti dala všechnu lásku, kterou potřebuješ
Drahoušku, nech pro mne rozsvíceno
Protože i když mne svět odvádí pryč
Ty jsi vzduch, který dýchám
Překlad z http://www.pohodar.com