BELINDA CARLISLE
RUNAWAY HORSES

Can't sleep tonight
I feel so shaken
Baby the wind has changed again
You come to me
Straight out of nowhere
Taking me where I've never been

Suddenly all of my fences have broken
I'm cutting the reins of my life

Wo Runaway horses
Take us thru the night
Runaway horses
ooo baby hold on tight
Racing thru the darkness
Trying to find a light
You and I on Runaway horses
Baby hold on tight

Stars guide us now
The whole world is sleeping
10 million dreams will soon be told
Out on this road
I'll share your secrets
I'm not afraid of where we'll go

I want you here with me
Pray for our destiny
Here on this mystery ride

Wo Runaway horses
Take us thru our life
Wo Runaway horses
oo oo baby hold on tight
Racing thru the darkness
Trying to find a light
You and I on Runaway horses
oo baby hold on tight

Open my eyes, there's so much light
I feel alive when I'm with you
With every end we'll begin again
Lyrics from http://www.pohodar.com

BELINDA CARLISLE
SPLAŠENÍ KONĚ

Nemůžu spát dneska v noci
Cítím se tak otřesená
Miláčku, vítr se pořád mění
Přicházíš ke mně
Rovnou mimo nikoho
Vem mě tam, kde jsem nikdy nebyla

Náhle jsou všechny mé hradby prolomeny
Trhám otěže mého života

Hyjé, splašení koně
Nesou nás nocí
Splašení koně
Ooo, miláčku, vytrvej
Závod tmou
Pokus o nalezení světla
Ty a já na splašených koních
Miláčku, vytrvej

Teď nás vedou hvězdy
Celý svět spí
10 miliónů snů bude brzo řečeno.
Mimo tuhle cestu
Sdílím s Tebou Tvá tajemství
Nebojím se toho, kam dojdeme

Chci Tě tady se mnou
Modli se za náš osud
Tady na této mystické jízdě

Hyjé, splašení koně
Nesou nás nocí
Splašení koně
Ooo, miláčku, vytrvej
Závod tmou
Pokus o nalezení světla
Ty a já na splašených koních
Miláčku, vytrvej

Otevři mé oči, je tu moc světla
Cítím se živá, když jsi se mnou
S každým koncem vždycky znovu začneme
Překlad z http://www.pohodar.com