HEAVEN IS A PLACE ON EARTH
BELINDA CARLISLE

Ooh, baby, do you know what that's worth ?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We'll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

When the night falls down
I wait for you
And you come around
And the world's alive
With the sound of kids
On the street outside

When you walk into the room
You pull me close and we start to move
And we're spinning with the stars above
And you lift me up in a wave of love...

Ooh, baby, do you know what that's worth ?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We'll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

When I feel alone
I reach for you
And you bring me home
When I'm lost at sea
I hear your voice
And it carries me

In this world we're just beginning
To understand the miracle of living
Baby I was afraid before
But I'm not afraid anymore

Ooh, baby, do you know what that's worth ?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We'll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

In this world we're just beginning
To understand the miracle of living
Baby I was afraid before
But I'm not afraid anymore

Ooh, baby, do you know what that's worth ?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We'll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEBE JE MÍSTO NA ZEMI
BELINDA CARLISLE

Ooh, miláčku, jak je to cenné?
Ooh, nebe je místo na Zemi.
Říkají, že v nebi láska příjde první.
Vytvoříme si nebe, místo na Zemi.
Ooh, nebe je místo na Zemi.

Když noc se krátí,
čekám na Tebe.
A Ty projdeš kolem.
A svět přežije.
S křikem dětí
venku na ulici.

Když vejdeš do místnosti.
Obejmeš mě a začneme se hýbat.
A točíme se s hvězdami na obloze.
A zvedl jsi mě nahoru na vlnách lásky.

Ooh, miláčku, jak je to cenné?
Ooh, nebe je místo na Zemi.
Říkají, že v nebi láska příjde první.
Vytvoříme si nebe, místo na Zemi.
Ooh, nebe je místo na Zemi.

Když se cítím osamělá.
Příjdu k Tobě.
A Ty mě přivedeš domů.
Když jsem ztracena na moři.
Slyším Tvůj hlas.
A ten mě vede.

Na tomto světě teď začínáme
rozumět zázraku života.
Miláčku, předtím jsem se bála.
Ale už se víc bát nebudu.

Ooh, miláčku, jak je to cenné?
Ooh, nebe je místo na Zemi.
Říkají, že v nebi láska příjde první.
Vytvoříme si nebe, místo na Zemi.
Ooh, nebe je místo na Zemi.

Na tomto světě teď začínáme
rozumět zázraku života.
Miláčku, předtím jsem se bála.
Ale už se víc bát nebudu.

Ooh, miláčku, jak je to cenné?
Ooh, nebe je místo na Zemi.
Říkají, že v nebi láska příjde první.
Vytvoříme si nebe, místo na Zemi.
Ooh, nebe je místo na Zemi.
Ooh, nebe je místo na Zemi.
Ooh, nebe je místo na Zemi.
Ooh, nebe je místo na Zemi.
Překlad z http://www.pohodar.com