REVOLUTION
BEATLES

You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world
You tell me that it's evolution
Well, you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don't you know that you can count me out
Don't you know it's gonna be all right
all right, all right

You say you got a real solution
Well, you know
We'd all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well, you know
We're doing what we can
But when you want money
for people with minds that hate
All I can tell is brother you have to wait
Don't you know it's gonna be all right
all right, all right
Ah

Ah, ah, ah, ah, ah...

You say you'll change the constitution
Well, you know
We all want to change your head
You tell me it's the institution
Well, you know
You better free you mind instead
But if you go carrying pictures
of chairman Mao
You ain't going to make it
with anyone anyhow
Don't you know it's gonna be all right
all right, all right
all right, all right, all right
all right, all right, all right
Lyrics from http://www.pohodar.com

REVOLUCE
BEATLES

Říkáš, že chceš revoluci
Nu, víš
My všichni chceme změnit svět
Říkáš mi, že to je evoluce
Nu, víš
My všichni chceme změnit svět
Ale když mluvíš o destrukci
Cožpak nevíš, že se mnou nemůžeš počítat?
Cožpak nevíš, že to bude vše v pořádku?
V pořádku, v pořádku

Říkáš, že máš opravdové řešení
Nu, víš
Všichni bychom rádi viděli nějaký plán
Žádáš mne o přispění
Nu, víš
Děláme, co můžeme
Ale když chceš peníze
pro lidi s myšlenkami, že nenávidíš
Všechno, co Ti můžu říct, bratře, musíš čekat
Cožpak nevíš, že to bude vše v pořádku?
V pořádku, v pořádku
Ah

Ah, ah, ah, ah, ah...

Říkáš, že změníš ústavu
Nu, víš
My všichni chceme napravit Ti hlavu
Říkáš mi, že to je instituce
Nu, víš
Osvoboď místo toho raději svou mysl
Ale jestli chceš zavádět představy
předsedy Maa
Nepodaří se Ti to
nikdy s nikým.
Cožpak nevíš, že to bude vše v pořádku?
V pořádku, v pořádku
V pořádku, v pořádku, v pořádku
V pořádku, v pořádku, v pořádku
Překlad z http://www.pohodar.com