LET IT BE
BEATLES

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be. Yeah
There will be an answer, let it be.

And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shine on until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be
Lyrics from http://www.pohodar.com

NECH TO BÝT
BEATLES

Když se nacházím v časech nesnází
Přichází ke mně matka Mary
Říkajíc moudrá slova, nech to být.
A v mé hodině temnoty
Stojí přímo přede mnou
Říkajíc moudrá slova, nech to být.
Nech to být, nech to být.
Šeptej moudrá slova, nech to být.

A když lidé se zlomeným srdcem,
kteří žijí na světě, souhlasí,
Pak bude odpověď, nech to být.
Ačkoli mohou být rozděleni, je tu
stále šance, že uvidí
Že odpověď bude, nech to být.
Nech to být, nech to být. Jasně
Odpověď bude, nech to být.

A když je noc zamračená
Stále je tu světlo, které na mě svítí
Svítí až do zítřka, nech to být.
Vzbudím se do zvuku hudby
Matka Mary ke mně přichází
Říkajíc moudrá slova, nech to být.
Nech to být, nech to být.
Odpověď bude, nech to být.
Nech to být, nech to být.
Šeptej moudrá slova, nech to být.
Překlad z http://www.pohodar.com