ELEANOR RIGBY
BEATLES

Ah, look at all the lonely people
Ah, look at all the lonely people

Eleanor Rigby picks up the rice in the church
where a wedding has been
Lives in a dream
Waits at the window, wearing the face
that she keeps in a jar by the door
Who is it for?

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?

Father McKenzie writing the words
of a sermon that no one will hear
No one comes near
Look at him working, darning his socks
in the night when there's nobody there
What does he care?

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?

Ah, look at all the lonely people
Ah, look at all the lonely people

Eleanor Rigby died in the church
and was buried along with her name
Nobody came
Father McKenzie wiping the dirt
from his hands as he walks from the grave
No one was saved

All the lonely people
(Ah, look at all the lonely people)
Where do they all come from?
All the lonely people
(Ah, look at all the lonely people)
Where do they all belong?
Lyrics from http://www.pohodar.com

ELEANOR RIGBY
BEATLES

Ah, podívejte na všechny ty osamělé lidi
Ah, podívejte na všechny ty osamělé lidi

Eleanor Rigby sbírá rýži v kostele,
ve kterém proběhla svatba
Žije ve snu
Čeká u okna, nosíc tvář,
kterou nechává v nádobě u dveří
Pro koho to je?

Všichni ti osamělí lidé
Odkud všichni přichází?
Všichni ti osamělí lidé
Kam patří?

Otec McKenzie píšící slova
kázání, které nikdo neuslyší
Nikdo nepřichází blíž
Podívejte, jak pracuje, látá si ponožky
V noci, když tu nikdo není
Na čem mu záleží?

Všichni ti osamělí lidé
Odkud všichni přichází?
Všichni ti osamělí lidé
Kam patří?

Ah, podívejte na všechny ty osamělé lidi
Ah, podívejte na všechny ty osamělé lidi

Eleanor Rigby zemřela v kostele
a byla pochována se svým jménem
Nikdo nepřišel
Otec McKenzie utírá špínu
ze svých rukou, zatímco odchází od hrobu
Nikdo nebyl zachráněn

Všichni ti osamělí lidé
(Ah, podívejte na všechny ty osamělé lidi)
Odkud všichni přichází?
Všichni ti osamělí lidé
(Ah, podívejte na všechny ty osamělé lidi)
Kam patří?
Překlad z http://www.pohodar.com