SLOOP JOHN B
BEACH BOYS

We come on the sloop John B,
my grandfather and me
Around Nassau town we did roam,
Drinking all night got into a fight,
Well, I feel so broke up, I want to go home.

So hoist up the John B sails,
See how the main sail sets
Call for the Captain ashore
and let me go home,
Let me go home, I wanna go home, (yeah, yeah)
Well, I feel so broke up, I wanna go home.

The first mate he got drunk,
broke in the Cap'n's trunk,
Constable had to come and take him away,
Sheriff Johnstone,
why don't you leave me alone, (yeah yeah)
Well, I feel so broke up, I wanna go home.

So hoist up the John B sails
See how the main sail's set

Call for the Captain ashore
and let me go home,

(Let me go home)
I wanna go home,
(Let me go home)
Why don't you let me go home
(Hoist up the John B's sails)
I feel so broke up I wanna go home
(Let me go home)

The poor cook he caught the fits
and threw away all my grits,
And then he took and he ate up
all of my corn,
Let me go home...
Why don't they let me go home?
This is the worst trip
I've ever been on.

So hoist up the John B's sails
See how the main sail sets
Call for the Captain ashore
Let me go home, (let me go home)
I wanna go home, (let me go home)
Why don't you let me go home?
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŠALUPA JOHN B
BEACH BOYS

Plujeme na šalupě John B,
můj dědeček a já
Toulali jsme se okolo města Nassau,
Pili po celou noc, dostali se do rvačky,
Dobře, cítím se tak bídně, chci jít domů.

Tak napněte plachty lodi John B
Podívejte, jak je nastavená hlavní plachta
Zajděte na břeh pro kapitána
a nechte mě jít domů,
Nechte mě jít domů, chci jít domů (jasně, jasně)
Dobře, cítím se tak bídně, chci jít domů.

První důstojník byl opilý,
vloupal se do kapitánova lodního kufru,
Musel přijít strážník a odvést ho pryč
Šerife Johnstone,
proč mě nenecháte na pokoji (jasně, jasně)
Dobře, cítím se tak bídně, chci jít domů.

Tak napněte plachty lodi John B
Podívejte, jak je nastavená hlavní plachta

Zajděte na břeh pro kapitána
a nechte mě jít domů,

(Nechte mě jít domů)
Chci jít domů,
(Nechte mě jít domů)
Proč mě nenecháte jít domů?
(Tak napněte plachty lodi John B)
Cítím se tak bídně, chci jít domů.
(Nechte mě jít domů)

Ubohého kuchaře chytil záchvat
a vyházel všechny mé otruby,
A pak vzal a snědl
všechno mé obilí,
Nechte mě jít domů...
Proč mě nechtějí nechat jít domů?
Tohle je ten nejhorší výlet,
na kterém jsem kdy byl.

Tak napněte plachty lodi John B
Podívejte, jak je nastavená hlavní plachta
Zajděte na břeh pro kapitána
Nechte mě jít domů, (nechte mě jít domů)
Chci jít domů, (nechte mě jít domů)
Proč mě nenecháte jít domů?
Překlad z http://www.pohodar.com