YOU'RE THE FIRST, THE LAST,
MY EVERYTHING
BARRY WHITE

We got it together, didn't we?
We definitely got our thing together,
don't we, baby?
Isn't that nice?
I mean really when you really sit
and think about it
Isn't it really, really nice?
I could easily feel myself
slipping more and more away to
that simple world of my own
Nobody but you and me
We got it together, baby

My first, my last, my everything
And the answer to all my dreams
You're my sun, my moon, my guiding star
My kind of wonderfull, that's what you are

I know there's only, only one like you
Ther's no way they could have made two
You're, you're all I'm living for
Your love I'll keep forever more
Your're the first,
you're the last,
my everything

In you I've found so many things
A love so new only you could bring
Can't you see if you
You'll make me feel this way
You're like a first morning dew
on a brand new day
I see so many ways that I can love you
'till the day I die...
You're my reality,
yet I'm lost in a dream
Your're the first,
you're the last,
my everything

[INSTRUMENTAL]

I know there's only, only one like you
There's no way they could have made two
Girl, you're my reality
But I'm lost in a dream
Your're the first,
you're the last,
my everything
Lyrics from http://www.pohodar.com

JSI MOJE PRVNÍ, POSLEDNÍ,
MOJE VŠECHNO
BARRY WHITE

Máme to společně, že?
Máme určitě naši věc společně,
že, miláčku?
Není to pěkné?
Opravdu si to myslím, když opravdu sedíš
a přemýšlíš o tom
Není to opravdu, opravdu pěkné?
Mohl bych lehce cítit,
jak sklouzávám víc a víc pryč do
toho mého vlastního jednoduchého světa
Nikdo, jen Ty a já
Máme ho společně, miláčku

Moje první, moje poslední, moje všechno
A odpověď na všechny mé sny
Jsi mé slunce, můj měsíc, hvězda, jež mě vede
Můj druh zázraku, to je to, co jsi

Vím, že je jen jediný, jediný člověk jako Ty
Není způsob, jakým by mohli stvořit dva
Ty jsi, Ty jsi všechno, pro co žiju
Tvou lásku budu navždy opatrovat
Ty jsi moje první
Ty jsi moje poslední
Moje všechno

V Tobě jsem našel tolik věcí
Tak novou lásku, jakou jsi mohla přinést jen Ty
Cožpak nevidíš, když Ty
Ty mě přiměješ cítit se takhle
Jsi první ranní rosou
v nadcházejícím dni
Vidím tolik způsobů, jak Tě můžu milovat
do dne, v němž zemřu...
Jsi moje realita,
ještě jsem ztracený ve snu
Ty jsi moje první
Ty jsi moje poslední
Moje všechno

[INSTRUMENTÁLNÍ ČÁST]

Vím, že je jen jediný, jediný člověk jako Ty
Není způsob, jakým by mohli stvořit dva
Děvče, jsi moje realita
Ale já jsem ztracený ve snu
Ty jsi moje první
Ty jsi moje poslední
Moje všechno
Překlad z http://www.pohodar.com