THE BARD OF ARMAGH

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Oh list' to the tale
of a poor Irish harper
And scorn not the string
of his old withered hands
But remember those fingers
they once could move sharper
To raise up the strains
of his dear native land.
It was long before the shamrock,
dear isle's lovely emblem
Was crushed in its beauty
by the Saxon's lion paw
And all the pretty colleens
around me would gather
Call me their bold Phelim Brady,
the Bard of Armagh.

How I love to muse
on the days of my boyhood
Though four score and three years
have fled by them
It's king's sweet reflection
that every young joy
For the merry-hearted boys
make the best of old men.

At a fair or a wake
I would twist my shillelah
And trip through a dance
with my brogues tied with straw
There all the pretty maidens
around me would gather
Call me their bold Phelim Brady,
the Bard of Armagh.

In truth I have wandered
this wide world over
Yet Ireland's my home
and a dwelling for me
And, oh, let the turf
that my old bones shall cover
Be cut from the land
that is trod by the free.

And when Sergeant Death
in his cold arms doth embrace
And lull me to sleep
with old Erin go bragh
By the side of my Kathleen,
my dear pride, oh place me
Then forget Phelim Brady,
the Bard of Armagh.
Lyrics from http://www.pohodar.com

BARD Z ARMAGHU

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Oh, poslouchejte příběh
chudého irského harfeníka
A nepohrdejte strunami
v jeho starých slábnoucích rukách
Ale vzpomeňte si, že tyhle prsty
se jednou mohly pohybovat prudce
Aby pozvedly melodie
jeho milované rodné země
Bylo to dlouho předtím, než jetel,
líbezný emblém drahého ostrova
Byl ve své kráse rozdrcen
tlapou saského lva
A všechny krásné dívky
se shromáždily okolo mne
Říkají mi jejich neohrožený Phelim Brady
bard z Armaghu

Jak já miluji přemýšlet
o mých klukovských dnech
Ačkoli čtyři dvacetiletí a tři roky
od té doby uběhly
Je to královský sladký obrázek,
že každá radost mládí
Od kluků s veselým srdcem
Je tím nejlepším starých mužů

Na jarmarku nebo posvícení
bych roztočil mou shillelah (dubovou palici)
A skákal v tanci
s mými dřeváky ovázanými slámou
Tady všechny pěkné dívky
se shromáždily okolo mne
Říkají mi jejich neohrožený Phelim Brady
bard z Armaghu

Po pravdě jsem se toulal
po tomto širém světě
Přesto je Irsko mým domovem
A přežívá pro mě
A, oh, nechť tráva
jež zakryje mé staré kosti
Bude pošlapána zemí
která kráčí ke svobodě

A když seržant Smrt
ve svých chladných rukách obejme
a ukonejší mě ke spánku
se starou Erin jít ???
Po bok mé Kathleen,
mí drazí hrdí, oh dejte mě
Pak zapomeňte na Phelima Bradyho
barda z Armaghu
Překlad z http://www.pohodar.com