IF YOU EVER LEAVE ME
BARBRA STREISAND AND VINCE GILL

(Vince)
When I fall you're my place to land
I lose my touch, you're my hands
The one I hold on to
If you run out of reasons to try
I'll love enough for both you and I
I'll be the one you can run to

(Barbra)
I'd rather go through
any pain love puts us through
Than to spend one day without you by my side

(Both)
If you ever leave me
Will you take me with you?
If you're ever lonely
I wanna be lonely too
My home's beside you
No matter where you may go
My love's inside you
Even more than you know

(Barbra)
In a world of anger and lies
I find peace in your eyes
A flame in the darkness

(Both)
Ooh… And through all space and time
Till every star refuses to shine
(Barbra)
You know where my heart is

I'd rather go through
any pain love puts us through
Then to spend one day without you by my side

(Both)
If you ever leave me
Will you take me with you?
If you're ever lonely
I wanna be lonely too, oh
My home's beside you
No matter where you may go, where you may go
My love's inside you
Even more than you know
(Vince)
Oooh oh yeah…

(Both)
And I can't remember life without you
The way it used to be
Feels like a million years away
(Vince)
But hold me till the angels sing
(Barbra)
Tell me every little thing
(Both)
Promise me forever from this day

If you ever leave me
Will you take me with you?
If you're ever lonely
I wanna be lonely too, whoa
My home's beside you
No matter where you may go
My love's inside you
Even more than you know
(Barbra)
Even more than you know,
(Vince)
Even more than you know,
(Both)
Even more than you know,
Even more than you know.
Lyrics from http://www.pohodar.com

JESTLI MNE NĚKDY OPUSTÍŠ
BARBRA STREISAND A VINCE GILL

(Vince)
Když padám, jsi mé místo k dopadnutí
Ztrácím hmat, mýma rukama jsi Ty
Jediná, u níž se držím
Pokud Ti dojde chuť to zkoušet
Budu milovat dost za oba - Tebe i mne
Budu jediným, ke kterému budeš moci utéct

(Barbra)
Radši bych prožila
jakoukoli bolest, které nás láska vystaví
Než strávit jediný den bez Tebe po mém boku

(Oba)
Jestli mne někdy opustíš
Vezmeš mne s sebou?
Jestli budeš někdy osamělá
Chci být osamělý také
Můj domov je vedle Tebe
Je jedno, kam můžeš jít
Má láska je v Tobě
Dokonce víc, než tušíš

(Barbra)
Ve světě hněvu a lží
Nacházím klid ve Tvých očích
Plamen v temnotě

(Oba)
Ooh... napříč všechen prostor a čas
Dokud každá hvězda neodmítne zářit
(Barbra)
Ty víš, kde je mé srdce

Radši bych prožila
jakoukoli bolest, které nás láska vystaví
Než strávit jediný den bez Tebe po mém boku

(Oba)
Jestli mne někdy opustíš
Vezmeš mne s sebou?
Jestli budeš někdy osamělá
Chci být osamělý také
Můj domov je vedle Tebe
Je jedno, kam můžeš jít
Má láska je v Tobě
Dokonce víc, než tušíš
(Vince)
Oooh oh, jasně...

(Oba)
A nemůžu si představit život bez Tebe
Takový, jaký bývával
Zdá se milion let vzdálený
(Vince)
Ale objímej mne, dokud andělé zpívají
(Barbra)
Řekni mi každičkou věc
(Oba)
Slib mi, že od tohoto dne navždy

Jestli mne někdy opustíš
Vezmeš mne s sebou?
Jestli budeš někdy osamělá
Chci být osamělý také
Můj domov je vedle Tebe
Je jedno, kam můžeš jít
Má láska je v Tobě
Dokonce víc, než tušíš
(Barbra)
Dokonce víc, než tušíš
(Vince)
Dokonce víc, než tušíš
(Oba)
Dokonce víc, než tušíš
Dokonce víc, než tušíš.
Překlad z http://www.pohodar.com