WOMAN IN LOVE
BARBRA STREISAND

Life is a moment in space
When the dream is gone
it's a lonelier place

I kiss the morning goodbye
But down inside, you know we never know why
The road is narrow and long
When eyes meet eyes and the feeling is strong
I turn away from the wall,
I stumble and fall, but I give you it all

I am a woman in love
And I'd do anything to get you
into my world and hold you within
It's a right, I defend, over and over again
What do I do?

With you eternally mine
In love there is no measure of time
We planned it all at the start
That you and I live in each other's heart
We may be oceans away
You feel my love, I hear what you say.
No truth is ever a lie,
I stumble and fall, but I give you it all.

I am a woman in love
And I'd do anything to get you
into my world and hold you within
It's a right, I defend, over and over again
What do I do?

Ooooh Yes I am a woman in love
and I'm talking to you,
You know I know how you feel,
what a woman can do.
It's a right, I defend,
over and over again.
What do I do.
I'm a woman in love
And I'll do anything
to get you into my world
And hold you within
It's a right I defend ....
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZAMILOVANÁ ŽENA
BARBRA STREISAND

Život je chvíle ve vesmíru
Když odejde sen,
je to opuštěnější místo

Líbám Tě ráno na rozloučenou
Ale hluboko uvnitř víš, že jsme nikdy nevěděli proč
Cesta je úzká a dlouhá
Když oči potkávají oči a pocity jsou silné
Odvracím se od zdi
Klopýtám a padám, ale dám Ti všechno

Jsem zamilovaná žena
A udělám všechno, abych Tě dostala
do mého světa a udržela Tě v něm
Je to správné, bráním se, zase a pořád znovu
Co dělám?

S Tebou, jenž jsi navždy můj
se v lásce čas neměří
To všechno jsme si plánovali na začátku
Že Ty a já budeme žít v srdci toho druhého
Můžeme být vzdáleni přes oceán
Cítíš mou lásku, slyším, co říkáš
Pravda není nikdy lží
Klopýtám a padám, ale dám Ti všechno

Jsem zamilovaná žena
A udělám všechno, abych Tě dostala
do mého světa a udržela Tě v něm
Je to správné, bráním se, zase a pořád znovu
Co dělám?

Ooooh, ano, jsem zamilovaná žena
a mluvím k Tobě
Ty víš, že vím, jak cítíš,
co žena může dělat
Je to správné, bráním se,
zase a pořád znovu
Co dělám?
Jsem zamilovaná žena
A udělám všechno,
abych Tě dostala do mého světa
A udržela Tě v něm
Je to správné, bráním se,
Překlad z http://www.pohodar.com