WE'RE NOT
MAKIN' LOVE ANYMORE
BARBRA STREISAND

Here we are,
Just going through the motions one more time,
You're lookin' in my eyes, but you don't see me...
Here I am,
feeling like a stranger in your arms,
I touch you, I hold you,
but lately I don't know you...
Something is wrong
but we go on from day-to-day,
And we just pretend it all away,
We act like nothing's changed,
But in our hearts we know it's not the same...

Cause we're not makin’ love anymore,
Baby we're not makin’ love like before,
We may hold each other tight,
Say that everything's all right,
But we're not makin’ love...

Remember when you
couldn't wait to run into my arms,
When the love inside my heart
was all you needed,
Remember when you made me wish
the night would never end,
The fire, the thunder,
we lived to love each other,
If ever two hearts were one,
then it was yours and mine,
But that was another place in time,
Now all we have to show,
Are memories of a dream we used to know...

Cause we're not makin’ love anymore,
Baby we're not makin’ love like before,
We may hold each other tight,
Say that everything's all right,
But we're not makin’ love...

When did we lose our way, we had it all,
Don't know how it all just slipped away,
But oh, can we get it back again,
Is it too late, can we try,
Just one time, ‘cause darling...

Cause we're not makin’ love anymore,
Baby we're not makin’ love like before,
We may hold each other tight,
Say that everything's all right,
But we're not makin'...

We're not makin' love anymore,
Baby we're not makin’ love like before,
Can we find a way to try,
Find the magic one more time,
Cause we're not makin’ love...
Lyrics from http://www.pohodar.com

UŽ SE
NEMILUJEME
BARBRA STREISAND

Tady jsme,
ještě jednou zmítáni emocemi.
Díváš se do mých očí, ale nevidíš mě...
Tady jsem,
cítím se ve Tvé náruči jako cizinec
Hladím Tě, objímám Tě,
ale poslední dobou Tě nepoznávám...
Něco je špatně,
ale jdeme dál ze dne na den
A jen to všechno zlehčujeme
Předstíráme, že se nic nezměnilo
Ale v našich srdcích víme, že nic není stejné...

Protože my se už nemilujeme,
Miláčku, nemilujeme se tak, jako dříve,
Můžeme se navzájem objímat,
Říkat, že všechno je v pořádku,
Ale nemilujeme se...

Vzpomínáš, když ses
nemohl dočkat, až vběhneš do mé náruče,
Když láska v mém srdci
byla vším, co jsi potřeboval,
Vzpomínáš, když jsi mě přiměl toužit,
aby noc nikdy neskončila,
Ten oheň, ta bouře,
žili jsme pro vzájemnou lásku,
Jestli někdy dvě srdce byla jedním,
pak to bylo srdce Tvé a mé,
Ale to bylo v jiné době,
Teď všechno, co můžeme ukázat,
jsou vzpomínky na sny, které jsme snívali

Protože my se už nemilujeme,
Miláčku, nemilujeme se tak, jako dříve,
Můžeme se navzájem objímat,
Říkat, že všechno je v pořádku,
Ale nemilujeme se...

Měli jsme všechno, když jsme ztratili svou cestu
Nevím, jak jen to všechno uplynulo,
Ale oh, můžeme to všechno vrátit zpátky?
Je příliš pozdě, můžeme se pokusit?
Jen jedenkrát, protože drahý...

Protože my se už nemilujeme,
Miláčku, nemilujeme se tak, jako dříve,
Můžeme se navzájem objímat,
Říkat, že všechno je v pořádku,
Ale neděláme...

Už se nemilujeme,
Miláčku, nemilujeme se tak, jako dříve,
Můžeme najít způsob, jak to zkusit?
Najít ještě jednou okouzlení,
Protože se nemilujeme...
Překlad z http://www.pohodar.com