BANKS OF ROSES

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

On the banks of the roses,
my love and I sat down
And I took out my violin
to play my love a tune
In the middle of the tune,
O she sighed and she said
O Johnny, lovely Johnny,
Would you leave me

O when I was a young man,
I heard my father say
That he'd rather see me dead
and buried in the clay
Sooner than be married to any runaway
By the lovely sweet banks of the roses

O then I am no runaway
and soon I'll let them know
I can take a good glass or leave it alone
And the man that doesn't like me,
he can keep his daughter home
And young Johnny will go roving with another

And if ever I get married,
twill be in the month of May
When the leaves they are green
and the meadows they are gay
And I and my true love can sit
and sport and play
On the lovely sweet banks of the roses
Lyrics from http://www.pohodar.com

BŘEHY RŮŽÍ

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Na březích růží
jsme se posadili má láska a já
A já vzal své housle
abych zahrál písničku své lásce
Uprostřed písničky
O, ona si vzdychla a řekla
O Johnny, milovaný Johnny,
Opustil bys mne?

O, když jsem byl mladý muž
Slyšel jsem svého otce říkat,
Že by mne radši viděl mrtvého
a v hlíně pohřbeného
Než abych se oženil a uprchl
Na líbezné sladké břehy řůží

O, však já nejsem žádný uprchlík
a brzy jim to dám vědět
Můžu vzít dobrý dalekohled a nebo to nechat tak
A muž, který není jako já
ten by mohl nechat jeho dceru doma.
A mladý Johnny se bude potulovat s jinou

A jestli se někdy ožením,
bude to v měsící květnu
Když listy jsou zelené
a louky jsou veselé
A já a má pravá láska si můžeme sednout
a sportovat a hrát
Na líbezných sladkých březích růží
Překlad z http://www.pohodar.com