VENUS - BANANARAMA

Goddess on the mountain top
Burning like a silver flame
The summit of beauty and love
And Venus was her name

She's got it
Yeah, baby, she's got it
I'm your Venus, I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus, I'm your fire
At your desire

Her weapons were her crystal eyes
Making every man a man
Black as the dark night she was
Got what no-one else had
Wa!

She's got it
Yeah, baby, she's got it
I'm your Venus, I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus, I'm your fire
At your desire

Goddess on the mountain top
Burning like a silver flame
The summit of beauty and love
And Venus was her name

She's got it
Yeah, baby, she's got it
I'm your Venus, I'm your fire
At your desire
Well, I'm your Venus, I'm your fire
At your desire
Lyrics from http://www.pohodar.com

VENUŠE - BANANARAMA

Bohyně vrcholů hor.
Pálí jako stříbrné plameny.
Vrchol krásy a lásky.
A Venuše bylo její jméno.

Dostane to.
Joj, miláčku, ona to dostane.
Jsem Tvá Venuše, jsem Tvůj oheň,
podle Tvého přání.
Dobře, jsem Tvá Venuše, jsem Tvůj oheň,
podle Tvého přání.

Její zbraní byly její průzračné oči.
Svedly každého muže.
Byla temná, jako tmavá noc.
Dostane, kterého ještě neměla.
Wa!

Dostane to.
Joj, miláčku, ona to dostane.
Jsem Tvá Venuše, jsem Tvůj oheň,
podle Tvého přání.
Dobře, jsem Tvá Venuše, jsem Tvůj oheň,
podle Tvého přání.

Bohyně vrcholů hor.
Pálí jako stříbrné plameny.
Vrchol krásy a lásky.
A Venuše bylo její jméno.

Dostane to.
Joj, miláčku, ona to dostane.
Jsem Tvá Venuše, jsem Tvůj oheň,
podle Tvého přání.
Dobře, jsem Tvá Venuše, jsem Tvůj oheň,
podle Tvého přání.
Překlad z http://www.pohodar.com