COME BACK AND STAY
BAD BOYS BLUE

Walk in the rain.
Trying to wash away the pain.
You went away.
I made you cry so many days.
Where two broken hearts gone to?
How can broken hearts
find their way back home?
When nobody cares about you,
and you're feeling blue.

Come back and stay.
Don't keep me waiting.
Baby. Come back and stay.
Don't say "goodbye".
Don't let my love die.
Come back and stay and try again.
Don't walk away for
I'm still your man.

Where are you now? Where did you go?
Come back and stay.
Don't keep me waiting.
I miss you so.
Walk in the rain.
Thinking about the game I play.
I am to blame.
I lost my lovin' yesterday.

Where two broken hearts gone to?
How can broken hearts
find their way back home?
When nobody cares about you,
and you're feeling blue.

Come back and stay.
Don't keep me waiting.
Baby. Come back and stay.
Don't say "goodbye".
Don't let my love die.
Come back and stay and try again.
Don't walk away for
I'm still your man.

Since I've been gone
I've missed you.
I missed your touch. Oh, Baby.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VRAŤ SE A ZŮSTAŇ
BAD BOYS BLUE

Jdi v dešti
pokoušejíce smýt bolest.
Odešla jsi pryč!
Přivedl jsem Tě k tolikrát k pláči.
Kam šla dvě zlomená srdce?
Jak můžou zlomená srdce
najít svou cestu zpátky domů?
Když nikomu na Tobě nezáleží
a Ty se cítíš špatně.

Vrať se a zůstaň.
Nenechávej mě čekat.
Miláčku. Vrať se zpátky a zůstaň.
Neříkej "Sbohem".
Nenech mou lásku zemřít.
Vrať se zpátky a zůstaň a zkus to znovu.
Neodcházej pryč, protože
jsem stále Tvůj muž.

Kde právě jsi? Kam jsi odešla?
Vrať se zpátky a zůstaň.
Nenechávej mě čekat.
Tolik se mi po Tobě stýská.
Kráčej v dešti,
přemýšlejíce o hře, jíž hrajeme.
Je to má vina.
Včera jsem ztratil svou lásku.

Kam šla dvě zlomená srdce?
Jak můžou zlomená srdce
najít svou cestu zpátky domů?
Když nikomu na Tobě nezáleží
a Ty se cítíš špatně.

Vrať se a zůstaň.
Nenechávej mě čekat.
Miláčku. Vrať se zpátky a zůstaň.
Neříkej "Sbohem".
Nenech mou lásku zemřít.
Vrať se zpátky a zůstaň a zkus to znovu.
Neodcházej pryč, protože
jsem stále Tvůj muž.

Od té doby, co jsem odešla,
se mi po Tobě stýskalo.
Postrádala jsem Tvůj dotek. Oh, miláčku.
Překlad z http://www.pohodar.com