LARGER THAN LIFE
BACKSTREET BOYS

Huh
Yeah, ha, ha, ha, ha
Ha, ha, ha, ha

I may run and hide
When you're screamin' my name, alright
But let me tell you now
There are prices to fame, alright
All of our time spent in flashes of light

All you people can't you see, can't you see
How your love's affecting our reality
Every time we're down
You can make it right
And that makes you larger than life

Looking at the crowd
And I see your body sway, c'mon
Wishin' I could thank
you in a different way, c'mon
Cuz all of your time spent keeps us alive

All you people can't you see, can't you see
How your love's affecting our reality
Every time we're down
You can make it right
And that makes you larger than life

All of your time spent keeps us alive

All you people can't you see, can't you see
How your love's affecting our reality
Every time we're down
You can make it right
And that makes you larger than life

Yeah, every time we're down
Yeah, you can make it right
Yeah, and that's what makes
you larger than life

All you people can't you see, can't you see
How your love's affecting our reality
Every time we're down
You can make it right
And that makes you larger than life
Lyrics from http://www.pohodar.com

VĚTŠÍ NEŽ ŽIVOT
BACKSTREET BOYS

Huh,
Jasně, ha, ha, ha, ha
Ha, ha, ha, ha

Snad utíkám a ukrývám se,
když křičíte mé jméno, v pohodě
Ale nechte mě vám teď říct,
Je tady cena slávy, dobře,
Všechen náš čas strávený v záblescích světel

Vy všichni lidé, cožpak nevidíte, cožpak nevidíte?
Jak vaše láska ovlivňuje naši realitu
Pokaždé, když jsme na dně
Můžete to dát do pořádku
A to vás dělá většími, než život

Dívám se do davu
A vidím kolébání vašich těl, no tak
Toužím, abych vám mohl poděkovat
odlišným způsobem
Protože všechen váš čas nás udržuje při životě

Vy všichni lidé, cožpak nevidíte, cožpak nevidíte?
Jak vaše láska ovlivňuje naši realitu
Pokaždé, když jsme na dně
Můžete to dát do pořádku
A to vás dělá většími, než život

Protože všechen váš čas nás udržuje při životě

Vy všichni lidé, cožpak nevidíte, cožpak nevidíte?
Jak vaše láska ovlivňuje naši realitu
Pokaždé, když jsme na dně
Můžete to dát do pořádku
A to vás dělá většími, než život

Jasně, pokaždé, když jsme na dně
Jasně, můžete to dát do pořádku
Jasně a to je to, co vás dělá
většími, než život

Vy všichni lidé, cožpak nevidíte, cožpak nevidíte?
Jak vaše láska ovlivňuje naši realitu
Pokaždé, když jsme na dně
Můžete to dát do pořádku
A to vás dělá většími, než život
Překlad z http://www.pohodar.com