SHOW ME THE MEANING OF BEING LONELY
BACKSTREET BOYS

Show me the meaning of being lonely
So many words for the broken heart
It's hard to see in a crimson love
So hard to breathe
Walk with me, and maybe
Nights of light so soon become
Wild and free I could feel the sun
Your every wish will be done
They tell me

Show me the meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk with
Tell me why I can't be there where you are
There's something missing in my heart

Life goes on as it never ends
Eyes of stone observe the trends
They never say forever gaze upon me
Guilty roads to an endless love (endless love)
There's no control
Are you with me now?
Your every wish will be done
They tell me

Show me the meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk with
Tell me why I can't be there where you are
There's something missing in my heart

There's nowhere to run
I have no place to go
Surrender my heart, body, and soul
How can it be
You're asking me
To feel the things you never show

You are missing in my heart
Tell me why can't I be there where you are?

Show me the meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk with
Tell me why I can't be there where you are
There's something missing in my heart
Lyrics from http://www.pohodar.com

UKAŽ MI, JAKÝ MÁ SMYSL BÝT OSAMĚLÝ
BACKSTREET BOYS

Ukaž mi, jaký má smysl být osamělý
Tolik slov pro jedno zlomené srdce
Je tak těžké vidět v karmínové lásce
Tak těžké dýchat
Půjď se mnou a snad
noci světla brzy budou
divoké a nespoutané, mohl bych vnímat slunce
Každé Tvé přání bude splněno
Říkají mi

Ukaž mi, jaký má smysl být osamělý
Je tohle ten pocit, se kterým potřebuju jít
Řekni mi, proč nemůžu být tam, kde jsi Ty
V mém srdci něco chybí

Život jde dál, jako by nikdy nekončil
Oči z kamene pozorují trendy
Nikdy nic neříkají, naždy na mě zírají
Uličky hanby k nekonečné lásce (nekončné lásce)
Není tu žádné ovládání
Jsi tu teď se mnou?
Každé Tvé přání bude splněno
Říkají mi

Ukaž mi, jaký má smysl být osamělý
Je tohle ten pocit, se kterým potřebuju jít
Řekni mi, proč nemůžu být tam, kde jsi Ty
V mém srdci něco chybí

Není kam běžet
Nemám místo, na které jít
Vzdej se mého srdce, těla a duše
Jak se dá
Ptáš se mě
cítit věci, které jsi nikdy neukázal?

Chybíš v mém srdci
Řekni mi, proč nemůžu být tam, kde jsi Ty

Ukaž mi, jaký má smysl být osamělý
Je tohle ten pocit, se kterým potřebuju jít
Řekni mi, proč nemůžu být tam, kde jsi Ty
V mém srdci něco chybí
Překlad z http://www.pohodar.com