THE TALE OF
THE MAGIC THURSDAY
AWAKEN

So, the ice car is gone
The muses have flown
November is dead
The numbness remains
Then April came shaking the rythm
Of a disused melody
Brightened the colours again
Of a washed-away picture
If I'd have been
Able to find just a word
Or only a magic wand
To light up your eyes by a flame
And keep it through the wind
Dreams are made to be broken
And no god could explain why
A fool always rambles
in a fancy blue space
The water keeps cooling its blue
The silence takes all
June means the end
Of fading promisses
Clouds are freezing the landscape
So close to an empty pool
Sometimes happiness is just
Another bitter ice cream
I would have loved
To sing you to sleep
But the way seems too hard
And the road much too long
The poison's spreading so slowly
A secret need
To drawn in your tears
And falling insane
Your smile is dead and gone
Never thought I'd miss my time
I'm just a thursday believer
Making illusions unreal
If I could help
Closing my eyes to the tale
I wouldn't leave anymore
The magic thursday you created
You're a girl from a dream
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘÍBĚH O
MAGICKÉM ČTVRTKU
AWAKEN

Tak, ledové auto odjelo
Myšlenky odlétly
Listopad je mrtev
Zůstaly mrazíky
Pak přišel duben, třesoucí s rytmem
Nepoužité melodie
Zase vyjasněný barvami
Ze smytého obrazu
Kdybych byl býval
Schopen najít jen slovo
Nebo jen magickou hůlku
Pro zjasnění Tvých očí plamenem
A protažení větrem
Sny jsou stvořeny k zlomení
A žádný bůh nedokáže vysvětlit proč
A blázen pořád bloumá
přízračně modrým vesmírem
Voda se nepřestává chladit svou modří
Ticho objímá vše
Červen znamená konec
Mizejících nadějí
Mraky mrazí krajinu
Tak blízkou vypuštěnému bazénu
Občas je ještě štěstím
Další hořká zmrzlina
Miloval jsem
Zpívat Ti až k usnutí
Ale Tvá cesta se zdá být tak těžká
A silnice strašně moc dlouhá
Jed se rozptyluje tak pomalu
Tajemná potřeba
Rozpustit se v Tvých slzách
A zešílet
Tvůj úsměv je mrtev a pryč
Nikdy jsem si nemyslel, že minu svůj čas
Jsem jenom čtvrteční věřící
Který si dělá nereálné iluze
Kdybych mohl pomoct
Zavírám oči pro příběh
Nemohl bych ničeho zanechat
Stvořila jsi magický čtvrtek
Jsi dívka ze snu.
Překlad z http://www.pohodar.com