FAREWELL
AVANTASIA

[Gabriel]
Days had come, winters had gone,
and we gamboled like siblings in Paradise.
I was your knight, holding you tight
as a brother when I saw your crying eyes.
Time went by and we had to say goodbye.

Staring up to the clouds above
Children - so little and sad.
Hoping the saints could help one day
Lead us together again.
Holding the key to the alley of dreams
still in hands.

Time telling me to say farewell
but I knew that I would fight hell
and I know: We will
go for another time we can see,
for another time we'll be free,
for no more farewell.

[Anna]
Stepbrother tell me where have you been
when they brought me
to this godforsaken place.
Sign of the cross - they took me away
for healing with herbs by the way of grace.
Now I wait for the day to feed the flames.

[Gabriel]
I have been caught in a cage of despair.
My heart as a monk's cell so empty and bare.
But no holy water can make me
forget you again...

Time telling me to say farewell
but I knew that I would fight hell
and I know: We will
go for another time we can see,
for another time we'll be free,
for no more farewell.

[Lugaid]
No farewell could be the last one.
If you long to meet again...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ROZLOUČENÍ
AVANTASIA

[Gabriel]
Dny přišly, zimy odešly
a my dováděli jako sourozenci v ráji.
Byl jsem Tvůj rytíř, jenž Tě pevně objímal
jako bratr, když jsem viděl Tvé uplakané oči.
Čas uplynul a my si museli říct sbohem.

Hledící vzhůru na oblaka nad námi
Děti, tak malé a smutné.
Doufající, že by svatí mohli jednoho dne pomoct
Znovu nás společně vést.
Držící klíč k aleji snů
stále v rukou.

Čas mi říkal, abych řekl sbohem,
ale já věděl, že budu zatraceně bojovat
a vím: My
jindy půjdeme, jindy budeme moci vidět,
jindy budeme volní,
nebude žádné rozloučení.

[Anna]
Nevlastní bratře, řekni mi, kde jsi byl,
když mě přivedli
na tohle bohem zapomenuté místo?
Znamení kříže - vzali mě pryč
bez milosrdenství kvůli uzdravování bylinkami.
Teď čekám na den, v němž mě pohltí plameny.

[Gabriel]
Byl jsem polapen v kleci zoufalství.
Mé srdce je jako mnichova cela, tak prázdné a holé.
Ale žádná svěcená voda mě nemůžu přimět
znovu na Tebe zapomenout...

Čas mi říkal, abych řekl sbohem,
ale já věděl, že budu zatraceně bojovat
a vím: My
jindy půjdeme, jindy budeme moci vidět,
jindy budeme volní,
nebude žádné rozloučení.

[Lugaid]
Žádné rozloučení nemůže být poslední.
Pokud toužíš se znovu setkat...
Překlad z http://www.pohodar.com